Gå direkt till innehåll
Elever hoppar hopprep
Elever hoppar hopprep

Pressmeddelande -

Elever på Erlaskolan Östra skapar trivsel

På Erlaskolan Östra i Norrköping har man infört så kallade trivselledare på rasterna. Syftet är att skapa en inkluderande och aktiv miljö. Denna termin utbildas 32 elever till trivselledare och skolan är en av de första i Östergötland som deltar i projektet.

Trivselledare är elever som planerar och håller i aktiviteter och lekar på rasten. Syftet är att öka aktivitetsnivån hos barn och unga samt att öka trivseln genom bättre sammanhållning på skolan. Projektet drivs av Trivselprogrammet som 1 450 grundskolor i Norge, Sverige och Island har anslutit sig till. På Erlaskolan Östra är det elever från årskurs 3 upp till årskurs 9 som deltar.

Eleverna nominerar sig själva eller någon annan av kamraterna som de tycker skulle vara en bra trivselledare vid varje terminsstart. Totalt ska det vara 32 trivselledare per termin med fyra till sex representanter från varje årskurs.

-Det är bra att ha trivselledare för att annars brukar jag se andra som är ensamma men nu så brukar jag inte se det längre, säger Livia från årskurs 3.

-Det är roligt att vara trivselledare för då får man leda roliga aktiviteter och vara med själv också, säger Lykke från årskurs 3.

Utbildas till trivselledare
Tobias Svensson, idrottslärare på skolan är delaktig i den projektgrupp som jobbar med detta på skolan. Han har tillsammans med eleverna utbildats i hur man kan driva projektet. Eleverna har bland annat fått tips på hur de ska leda en lek. Fokus lades även på värderingar som inkludering, vänlighet och respekt.

-Idag så visar forskning på att 86 procent av barn mellan 11–17 år rör sig för lite. Rekommendationen från WHO säger att vi bör röra oss minst 60 minuter per dag och genom att erbjuda aktiviteter med våra trivselledare så kan vi få in mer rörelse under skoldagen. Trivselledarna är även ett projekt som syftar till att förbygga utanförskap genom att ha lekar som är välkomnade för alla. Eleverna får positiva förebilder och en mötesplats där de genom leken kan lära känna nya kompisar, säger Tobias.

Projektet utvärderas en gång i månaden. Då tittar man på aktiviteter som fungerat bra och mindre bra så att de kan utvecklas.


För mer information kontakta:
Tobias Svensson, idrottslärare på Erlaskolan Östra
E-post: tobias.svensson@erlaskolan.se
Tel: 010-139 81 51 / 0721787319

Eller

Oscar Semb, rektor på Erlaskolan Östra
E-post: oscar.semb@erlaskolan.se
Tel: 010-1398172

Om Erlaskolan
Erlaskolan grundades 2011 och har tre skolor på två orter, Norrköping och Falun. På våra skolor ansvarar vi för cirka 957 elever och 98 medarbetare. Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, innehållet anpassas för varje ålder och behov.

Vår yttersta uppgift är att lära och stimulera den personliga drivkraften.  Att inspirera eleven att aktivt och nyfiket söka kunskap och insikt. Att hitta glädjen i lärandet och kraften i att tänka på olika sätt. Att träna upp sin handlingskompetens och samarbetsförmåga i teamet.  Att lära sig förstå verkligheten och ta hand om sin hälsa. Det är dessa förmågor vi arbetar med varje dag och som våra elever har med sig hela livet. Från dagen de slutar nian och tar nästa kliv i sin utveckling.   

Erlaskolan ägs av Lärande i Sverige AB, ett av Sveriges största utbildningsföretag som bedriver verksamhet inom grundskola och gymnasieskola.

Ämnen

Regioner


Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen ingår Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i Östergötland AB, Magnetica Education och Cognita Fastigheter AB. Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola. 

Inom koncernen har vi dag cirka 930 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, sju grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden.

Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

För mer information om oss besök gärna LärandeRealgymnasiet och Erlaskolan.

Kontakter

Magdalena Allgren

Magdalena Allgren

Presskontakt Kommunikationschef Lärandegruppen i Sverige AB. +46 707 35 54 67

Relaterat innehåll

Om oss

Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping är en av Sveriges största friskolekoncerner. I koncernen finns Lärande i Sverige AB, Lärande Förskolor och Grundskolor AB samt Lärande Partner i Östergötland AB som skapar ett försprång till jobb för våra elever i framtida tillväxtbranscher.


Koncernen har cirka 1000 medarbetare, 35 skolor varav 3 förskolor, 8 grundskolor, 23 gymnasieskolor samt en yrkeshögskola, från Sundsvall i norr till Malmö i söder.


Lärande vill vara stilbildare inom svenska skola. Ända sedan starten 1999 har vi drivits av idén att vitalisera den svenska skolan och sätta elevens lärande i centrum. Vi ser skolan som en naturlig, integrerad del av informationssamhället där tre områden bildar en helhet - pedagogik, partnerskap och digitalisering.

Lärande
Slottsgatan 105
602 22 Norrköping
Sverige