This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sebastian Ånelöv, rektor på Realgymnasiet i Nyköping

Pressmeddelande -

Flippade föräldramöten på Realgymnasiet i Nyköping

Forskning visar att föräldrars engagemang i skolan påverkar elevens lärande positivt. Det vill Realgymnasiet i Nyköping ta vara på. En viktig del i detta enligt Sebastian Ånelöv som är rektor på skolan, är att underlätta för föräldrar att vara delaktiga i innehållet på föräldramöten. Därför har man börjat med något som kallas för ”Flippade föräldramöten”.

- I rollen som lärare har jag laborerat en del med att flippa klassrummet. En inspirationskälla till det arbetet är pedagogen Patricia Diaz. När jag för några år sedan läste en artikel där Diaz inte bara flippar sin undervisning utan även föräldramöten så blev jag inspirerad att testa den idén i Nyköping för att öka vårdnadshavarnas delaktighet på mötena, säger Sebastian.

Flippade föräldramöten innebär att skolan i förväg spelar in informationen för föräldramötet som sedan skickas som en film till vårdnadshavarna. I samband med utskicket får vårdnadshavarna en enkät med möjlighet att ställa frågor som sedan lyfts på föräldramötet, de kan även komma med förslag på annat innehåll på mötet. Tanken är att det fysiska mötet ska fokusera på interaktion och göra alla mötesdeltagare mer aktiva. Dessutom får alla samma information även om man inte kan delta på mötet.

Positiv feedback från vårdnadshavare

-Vi har länge haft bra innehåll på våra möten och vårdnadshavare har varit nöjda. Men vi har velat aktivera dem i högre grad och skapa ännu bättre möten. Vi ville också få tid till andra saker än praktisk information. Till exempel att diskutera främjande och förebyggande arbete med hälsa samt värdegrundsfrågor, fortsätter Sebastian.

Skolan har fått positiv feedback och vårdnadshavare och personal är överens om att det är ett mycket bra sätt att ordna föräldramöten på.

-På senaste utvärderingen var det hela 86 procent som såg filmen innan mötet, 10 procent som såg filmen efter mötet och 4 procent som ännu inte hunnit se filmen. När dessutom deltagandet på mötena har ökat och nöjdheten är större än någonsin så känns det som en stor framgång, avslutar Sebastian.

För mer information kontakta
Sebastian Ånelöv, rektor på Realgymnasiet i Nyköping.
E-post: sebastian.anelov@realgymnasiet.se
Mobil: 0766-472092

Ämnen

Regioner


Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen ingår Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i Östergötland AB, Magnetica Education och Cognita Fastigheter AB. Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola. 

Inom koncernen har vi dag cirka 850 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, sju grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden.

Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

För mer information om oss besök gärna LärandeRealgymnasiet och Erlaskolan.

Presskontakt

Relaterat material