Gå direkt till innehåll
Lärande firar 20-årsjubileum

Pressmeddelande -

Lärande firar 20-årsjubileum

Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden, det har sedan start varit grundpelaren för Lärandes verksamhet. Det har nu gått 20 år sedan friskoleföretaget Lärande startade med en gymnasieskola i Norrköping. Idag har Lärande vuxit till en koncern med ett huvudkontor, 15 gymnasieskolor, sex grundskolor, en resursskola och tre förskolor med 844 medarbetare fördelat på 17 orter. Det är verkligen värt att fira!

Lärande är en värderingsdriven koncern där trygghet, team, utveckling och framgång genomsyrar alla verksamheter och avser medarbetare såväl som elever.

Så här säger Jan Vikström, grundare till Lärande, om medarbetarna inom organisationen och om deras betydelse för var man står idag. 

-Vi är ett framtidsorienterat företag och har kommit långt på dessa 20 år. Våra medarbetare är en stor del av vårt företags DNA och framgång helt enkelt. Det finns ett stort engagemang och mycket hjärta där känslan av att bidra till utvecklingen av svensk skola samt till barn och ungdomars framtid är viktigt. Det finns en väldigt stor kraft i det.

Lärande för framtiden

Jan menar även att skola bör drivas med utgångspunkt kring hur vårt kommande samhälle kommer att se ut och att eleverna får utveckla de förmågor som kommer att krävas, så att de rustas på bästa sätt för framtiden.

- Ända sedan starten 1999 har vi velat driva den svenska skolan framåt. Vi vill utveckla aktiva elever som är bra på att tillgodogöra sig kunskaper, söka, sammanställa och analysera information, förstå konsekvenser och kommunicera. Om världen ska utvecklas hållbart är det uppenbart att nästa generation behöver ha mer kunskaper, lära sig hela livet och vara klokare än den nuvarande. Jag anser att vi kommit en bit på väg i att skapa skolor för framtiden. En indikation på det är bland annat att vi i år fick priset ”Guldtrappan” som tilldelas de huvudmän som är bäst på digitalisering inom skola. Men givetvis har vi mycket kvar på vår resa mot att bli en stilbildande skola för det nya informationssamhället, fortsätter Jan.

Den 11–12 november firas 20-årsjubileet i samband med Lärandedagarna som är en viktig del i Lärandes strategi för kompetensutveckling. I år sker detta på Quality Hotel Friends i Solna, där alla organisationens medarbetare samlas under två späckade dagar. Deltagarna kommer att få lyssna på goda exempel, dela med sig av sina erfarenheter, kompetenser och kunskap.

Dessutom kommer Emma Frans, doktor i epidemiologi och forskare vid Karolinska Institutet att föreläsa om vetenskapskoll för att förstå hur fakta och påstådda fakta ska bedömas. Även Ari Riabacke, doktor i risk- och beslutsanalys, kommer att prata om att leda oss själva och andra i tider av förändring.

-Under Lärandedagarna träffas vi alla i koncernen och lär av varandra. Vi samlas även kring hur vi ska jobba framåt mot vår vision. För att förbereda våra barn och ungdomar för framtiden så är det viktigt att vi utvecklas tillsammans med samhället och att vi har en väldigt tydlig plan för hur vi ska bli stilbildande inom digitalisering, partnerskap och pedagogik. Tillsammans så är jag säker på att vi kommer att lyckas. Nu firar vi 20 år och jag ser verkligen fram emot vart de nästkommande 20 åren kommer att ta oss, avslutar Ulrika Unell, koncernchef för Lärande.

För mer information kontakta:
Jan Vikström, grundare av Lärande
Mobil: 0708 26 42 50
E-post:Jan.Vikstrom@larande.se

Ämnen


Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen ingår Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i Östergötland AB, Magnetica Education och Cognita Fastigheter AB. Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola. 

Inom koncernen har vi dag cirka 844 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, sju grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden.

Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

För mer information om oss besök gärna LärandeRealgymnasiet och Erlaskolan.

Kontakter

Magdalena Allgren

Magdalena Allgren

Presskontakt Kommunikationschef Lärandegruppen i Sverige AB. +46 707 35 54 67

Om oss

Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping är en av Sveriges största friskolekoncerner. I koncernen finns Lärande i Sverige AB, Lärande Förskolor och Grundskolor AB samt Lärande Partner i Östergötland AB som skapar ett försprång till jobb för våra elever i framtida tillväxtbranscher.


Koncernen har cirka 1000 medarbetare, 35 skolor varav 3 förskolor, 8 grundskolor, 23 gymnasieskolor samt en yrkeshögskola, från Sundsvall i norr till Malmö i söder.


Lärande vill vara stilbildare inom svenska skola. Ända sedan starten 1999 har vi drivits av idén att vitalisera den svenska skolan och sätta elevens lärande i centrum. Vi ser skolan som en naturlig, integrerad del av informationssamhället där tre områden bildar en helhet - pedagogik, partnerskap och digitalisering.

Lärande
Slottsgatan 105
602 22 Norrköping
Sverige