This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Trav kommer till Realgymnasiet i Halmstad

Pressmeddelande -

Realgymnasiet startar Travutbildning tillsammans med Halmstad Travskola

Hösten 2020 startar Realgymnasiet en ny skola i Halmstad. Skolan har sedan tidigare meddelat att man kommer att erbjuda flera utbildningar inom Naturbruksprogrammet, så som Häst, Hund, Djurvård och Natur och äventyr. Nu är det även klart att Realgymnasiet kommer att erbjuda eleverna specialisering mot Trav.

-Det känns fantastiskt roligt att tillsammans med Halmstad Travskola kunna erbjuda specialisering trav på Realgymnasiet i Halmstad som vi startar nästa höst. Specialiseringen vänder sig till alla med ett hästintresse eller ett intresse för travsporten. Det är många som söker arbetskraft inom travet och utsikterna för att få ett jobb efter examen är goda, säger Patrik Wigelius, etableringschef, Lärande i Sverige.

Eleverna kommer att läsa ett gemensamt basår tillsammans med elever på Hästutbildningen och specialiserar sig sedan under år 2 och 3 mot trav. De kommer även att tillbringa en hel del tid på Halmstad Travskola där de utbildas på plats.

-Det känns fantastiskt bra att inleda ett samarbete med Realgymnasiet. De är kända i branschen och vi har en gemensam syn på hur man får till en utbildning av hög kvalitet.
När elever har fullföljt utbildningen så kommer hästvärlden att ligga framför deras fötter, antingen som travkuskar, hästskötare, eller egentligen vad som helst som rör hästar, säger Ulrika Andersson, utbildningsansvarig på Halmstad Travskola.

För mer information kontakta gärna;
Patrik Wigelius, etableringschef, Lärande i Sverige
E-post: patrik.wigelius@larande.se
Mobil: 070-86 00 034

Eller

Ulrika Andersson, utbildningsansvarig på Halmstad Travskola
E-post: ulrika.andersson@halmstad.travsport.se
Mobil: 0763 20 72 72

Ämnen

Taggar

Regioner


Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen ingår Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i Östergötland AB, Magnetica Education och Cognita Fastigheter AB. Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola. 

Inom koncernen har vi dag cirka 850 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, sju grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden.

Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

För mer information om oss besök gärna LärandeRealgymnasiet och Erlaskolan.

Presskontakt

Relaterat material

Relaterade nyheter