Gå direkt till innehåll
Elisabet Reslegård håller upp priset. Foto Natalie Greppi.
Elisabet Reslegård håller upp priset. Foto Natalie Greppi.

Pressmeddelande -

Bokmässans Bildningspris 2023 tilldelas Elisabet Reslegård

Bokmässans Bildningspris 2023 tilldelas Elisabet Reslegård: ”en unik kraft i den svenska litteraturbranschen […] som ambassadör för det mest grundläggande. Läsningen.”

Bokmässans bildningspris tilldelas en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja samhällsutvecklingen genom att sprida kunskap, mobilisera och bidra till positiv samhällsförändring. I år riktar Bokmässan strålkastaren mot själva fundamentet, läsningen, och uppmärksammar en outtröttlig bildningsgärning, definierad av entusiasm, samarbete och innovativt tänkande. Elisabet Reslegård är 2023 års bildningspristagare.

– Med Bokmässans Bildningspris 2023 vill vi skärpa blicken: Läsningen är kärnan, inte bara för att ta till sig litteraturen utan för att kunna ta till sig kunskap och delta i ett demokratiskt samhälle på lika villkor. Elisabet Reslegård och Läsrörelsen har under snart tjugofem år oavbrutet och med energi hittat nya vägar, och fört samman olika delar av vårt samhälle, väntade och oväntade, i läsningens tjänst, säger Oskar Ekström, programchef Bokmässan.

Motiveringen lyder i sin helhet:
Hon är en unik kraft i den svenska litteraturbranschen. Inte som författare, förläggare eller översättare, utan som ambassadör för det mest grundläggande. Läsningen. I en tid som rör sig allt snabbare stannar hon inte upp och stretar emot, utan tänker nytt och skapar innovativa projekt med läsningen i centrum. Med brinnande entusiasm, nyfikenhet och kreativitet påminner hon oss ständigt om vikten av att jobba tillsammans.

Genom Läsrörelsen, som startade på Bokmässan år 2000, har hon engagerat tusentals författare, bibliotekarier, forskare och lärare i läsfrämjande samarbeten. Partiledare, akademiledamöter, förlagschefer, stiftelser och regeringar har följt med av bara farten. I det arton år långa samarbetet med McDonald's delades nästan 23 miljoner böcker ut till barn i Norden. Landsomfattande kampanjer för läsning, bildberättande och det framgångsrika Läslovet är andra exempel på den enastående bildningsinsats som Läsrörelsen och årets pristagare har gjort.

Tack för att du sätter Sverige i läsrörelse. Elisabet Reslegård tilldelas Bokmässans bildningspris 2023!

– Bokmässan är för mig den viktigaste kulturella händelsen eller evenemanget varje år. Läsrörelsen startade ju här på Bokmässan. Den skulle ha startat 2001, men den startade 2000. Jag blev uppringd av McDonalds och Munkedals pappersbruk [...] och inom en halvtimme hade allting rattats om. Det blev 22,9 miljoner böcker under nästan 20 år av 127 författare. Efter det har väldigt mycket har hänt här på Bokmässan genom åren. Nu senast hade vi Läs, läs, läs som huvudtema på Bokmässan 2020 och 2021. Jag är så glad! Stort, stort tack, säger Elisabet Reslegård, folkbildare och läsfrämjare, ordförande i föreningen Läsrörelsen.

Vinnaren utses av Bokmässans ledning. Bildningspriset delades ut under Bokmässans Grand Opening, onsdag 27 september, på Svenska Mässan i Göteborg. Vinnaren tilldelas, förutom äran, ett diplom och ett konstverk signerat Stina Wirsén.

Bakgrund 
2017 utgjorde Bildning huvudtema på Bokmässan och Bokmässans bildningsstipendium instiftades med utgångspunkt i litteraturens förmåga att låta oss dela en annan persons verklighet, samt i skolans och bibliotekens uppdrag att förmedla kunskap om världen och ge färdigheter att kritiskt tolka den. 2021 gjordes stipendiet om till Bokmässans bildningspris. 

Tidigare års vinnare:  
2017 Lerums gymnasium  
Genom att introducera multinarrativ i historieundervisningen, en modell där olika perspektiv på historien presenteras sida vid sida, har Lerums gymnasium målmedvetet arbetat för att främja dialog, fördjupa elevernas förståelse av historien och utmana förutfattade meningar.  

2018 Stina Oscarson  
För sitt demokratiarbete genom författarskap och föreläsningsverksamhet. För hennes outsinliga vilja och mod att utmana etablerade och fastlagda politiska, kulturella, sociala, ekonomiska ordningar.  

2019 Matiss Silins   
För sitt arbete med Ordkanon – ett nätverk av professionella scenpoeter som sträcker sig över hela Sverige. Nätverket verkar i landets skolor för att hålla lektioner och workshops i poetry slam och spoken word. Syftet är att demokratisera ordet och ge varje människa rätten till sitt eget uttryck och sin egen berättelse.   

2020 
Inget pris delades ut på grund av pandemin.   

2021 Läsfrämjarinstitutet 
Med ledord som empowerment, representation och medskapande stimulerar Läsfrämjarinstitutet till nyfikenhet och lärande hos mängder av barn och deras vuxna. Genom verksamheten ”Läslandet” och forskningsbaserade metoder stärker Läsfrämjarinstitutet barnens läsförmåga och självkänsla på ett nytänkande och inkluderande sätt. Läsfrämjarinstitutet manifesterar idén om bildning som något kollektivt och därigenom stärker verksamheten demokratin. 

2022 Frida Berry Eklund och Våra barns klimat
Som grundare och talesperson för organisationen Våra barns klimat arbetar Frida Berry Eklund med att stärka föräldrar, lärare och andra vuxna i deras möte med barnens klimatoro, liksom att förbättra undervisningen om klimatet i skolan. Med bildning som verktyg – och en obändlig tro på att kärleken till våra barn kan bli det som förenar oss i kampen för en framtid värd namnet – sprider hon kunskap, mobiliserar och bidrar till klimatomställningen.

Om Bokmässan

Bokmässan i Göteborg är Nordens största kulturevenemang och pågår under 28 september – 1 oktober 2023 på Svenska Mässan. Vår vision är att skapa ilningar i själen genom att göra den mest tankeväckande upplevelsen under året. Genom att främja läsning, bildning och litteraturens roll i samhället gör vi världen bättre. Seminarieprogrammet presenteras i Stockholm och Göteborg den 8 juni. Årets teman är Judisk kultur, med kulturinstitutionen Judisk kultur i Sverige som hedersgäst, Staden samt Ljud. Bokmässan Play är idag en integrerad del av Bokmässan och erbjuder litterär streaming året runt. Läs mer om Bokmässan på www.bokmassan.se

För mer information, kontakta

Maria Rogstad Norberg  
Kommunikationschef  
0722-119339
mn@bokmassan.se

Ämnen

Kontakter

Emelie Carrfors

Presskontakt Kommunikatör Läsrörelsen 073-825 63 26

Kersti Johnson

Presskontakt Koordinator Läsrörelsen 070-612 34 56

Elisabet Reslegård

Presskontakt Ordförande Läsrörelsen 070-625 81 74

Om Läsrörelsen

Läsrörelsen är en ideell förening som bildades 1999 med mottot ”Ge dina barn ett språk”. Bakgrunden var bl. a. den kraftiga minskningen under många år av småbarnsföräldrars läsning för sina barn.

Mer information om Läsrörelsen finns på hemsidan www.lasrorelsen.nu.

Läsrörelsen
c/o Svenska Barnboksinstitutet Odengatan 61
113 22 Stockholm
Sweden