Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

REVOLUTIONERANDE BÖCKER OM DYSLEXI

Varför de allra flesta människor med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter (två i varje skolklass) misslyckas vet vi mycket om. Trots att vi borde ha nollvision på området går de allra flesta av dem ur skolan med dåliga betyg, knäckt självförtroende och utan att ha kunnat utveckla sina talanger.

Och vi låter det fortsätta. Och fortsätta. Och fortsätta.

Böckerna Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? skulle i grunden kunna förändra skola och samhälle.

Mycket har skrivits om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, men här berättas om hur det känns och detta på ett sätt som får läsaren att gripen jaga genom sidorna. Utgångspunkten har varit: Varför klarar sig somliga trots stora läs- ochskrivsvårigheter? Och detta i en skola och i ett samhälle som helt bygger på konsten att läsa och skriva. Vad är hemligheten bakom dem som går vidare till ett fungerande vuxenliv och i många fall högre studierHur har de burit sig åt?Med vilka strategier?

Bakgrunden till projektet var att vi vet att vissa kan klara sig bra trots att skolans åtgärder är otillräckliga för elever med grava läs- och skrivsvårigheter.

För att få svar på vad det är som gör att somliga trots allt lyckas har Ulla Föhrer, leg logoped och medicine hedersdoktor ochEva Magnusson. leg logoped och fil dr i lingvistik samlat ett omfattande material som bygger på 40 djupintervjuer spridda över skilda åldrar, yrken, kön och orter. Vi kommer i de skickligt gjorda intervjuerna de 40 människorna mycket nära och kan lyssna till deras egna färgstarka och personliga ordval, deras strategier och deras starka känslor av förtvivlan och triumf.

Det rika materialet analyserades kvalitativt för att lyfta fram både generella mönster och individuella erfarenheter. Det är med stor generositet de intervjuade berättar även om upplevelser som varit och fortfarande visade sig vara mycket smärtsamma. Vi möter deras viljestarka kamp för överlevnad och hur det är att ställas inför krav som egentligen överstiger den egna förmågan – och trots allt klara det!

Något som angår alla människor, med eller utan funktionsnedsättningen dyslexi.

Ingmar, 64 år, bl a borgarråd och riksdagsledamot:

- Alltså en massa saker som jag har gjort är en följd utav att jag har problem, är ju saker som är rätt så bra. Jag tror det är en följd utav att jag är tvungen. Går man på folk när dom sitter och fikar eller i korridoren, då får man ut mycket av dom.

Inger, 47 år, informatör:

- Jag läser och skriver ungefär som ett barn i tredje klass, men inte som en duktig elev i trean. Jag klarar i alla fall svåra saker och har inga svårigheter att lära mig.

Tage, 67 år, läkare:

- Det är som Nietzsche skrivit, att det som inte dödar, det stärker. Så det var också en sporre. Faen jag ska klara det här!

Barbro, 40 år, handläggare Försäkringskassan:

- Alltså bara den biten är så stor. Att våga säga att jag har det här handikappet.

Helge, 40 år, utbildar sig till förskollärare:

- Efter ett tag kom en tjej och gjorde det här testet  och hon kom fram till att jag hade dyslexi. Alltså jag var inte dum.

Jane, 33 år, har börjat en forskarutbildning:

- Det känns nästan som att tvinga en rullstolsbunden att hoppa höjdhopp. Och jag förstår inte varför jag kämpar vidare.

Kerstin 42 år, universitetsstuderande:

- Det viktigaste för att jag gått vidare är att jag haft lyckan att som tjej få vara arg.

Mats, 37 år, vill bli socionom:

- Nånstans handlar det om att knarka ihjäl sig eller hitta ett nytt sätt att leva på.

Morgan, 36 år, studerar företagsekonomi:

- Jag fick en jätteutskällning i ettan av min skolfröken. Från den stunden kände jag mig så himla värdelös.

De två böckerna kompletterar varandra och kan läsas i valfri ordning.

Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter. Här är intervjuerna bearbetade och tolkade i ljuset av författarnas erfarenhet och teoretiska kunskaper och vi får följa vad som ofta är flera av de intervjuades hemligheter bakom att lyckas klara sig trots stora problem.

Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? Levnadsberättelser.

Böckerna grundar sig på projektet ”Utbildning och arbete trots dyslexi” som drivits av Föreningen Läsrörelsen ochInsamlingsstiftelsen Dyslexifonden, med medel från Allmänna arvsfonden och är utgivna av BTJ Förlag.

OBS! Med varje bok följer en ljudskiva för dem som läser med öronen.

I böckerna presenteras 25 av levnadsberättelserna. De övriga 15 finns som individuellt nedladdningsbara pdf-filer på bokens hemsida: www.btjforlag.se

För ytterligare information om resultat och metoder kontakta en av författarna: Ulla Föhrer, leg logoped, medicine hedersdoktor, tel. 0706040360.

För vidare information kontakta:

Li Södermark

Pressekreterare

Läsrörelsen

li.sodermark@lasrorelsen.nu

Tel. 076-216 07 12

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Emelie Carrfors

Presskontakt Kommunikatör Läsrörelsen 073-825 63 26

Kersti Johnson

Presskontakt Koordinator Läsrörelsen 070-612 34 56

Elisabet Reslegård

Presskontakt Ordförande Läsrörelsen 070-625 81 74

Om Läsrörelsen

Läsrörelsen är en ideell förening som bildades 1999 med mottot ”Ge dina barn ett språk”. Bakgrunden var bl. a. den kraftiga minskningen under många år av småbarnsföräldrars läsning för sina barn.

Mer information om Läsrörelsen finns på hemsidan www.lasrorelsen.nu.

Läsrörelsen

c/o Svenska Barnboksinstitutet Odengatan 61
113 22 Stockholm
Sweden