Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Läsrörelsens avslutande bildkonferens i Borås 30 mars ställs in

Den avslutande konferensen för Läsrörelsens rikstäckande satsning BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder som skulle hållas i samarbete med Textilmuseet i Borås måndag 30 mars ställs in. Detta på grund av den ökande oron för coronaviruset.

Beslutet att ställa in konferensenhar fattatsefter dialog mellan Läsrörelsen och Textilmuseet i Borås.

Även visningarna av Peter Jacksons film They Shall Not Grow Old somskulle visats för gymnasieelever och för allmänhetpå Ulricehamn Folkets Hus 1 april ställs in.

Kulturskolor har haft specialsatsningar för barn och unga på de orter där Läsrörelsens bildkonferenser har hållits sedan i höstas. Satsningarna resulterar i en elevutställning under Stockholms Kulturfestival i augusti 2020 i samarbete med Liljevalchs konsthall. 13 och 14 augusti anordnar också Kulturskolerådet, med stöd av Kulturrådet och i samarbete med Läsrörelsen en konferens i Stockholm för bildlärare inom kulturskolorna i landet.

På Bokmässan i Göteborg 24-27 september hålls ett avslutande seminarium om Bildberättande och konsten att läsa bilder inom temat LÄS! LÄS! LÄS!

Den idéskrift som tagits fram för projektet BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder bifogas.

Konferensen i Stockholm 27 januari filmades av Farid Mädjé och kommer efter redigering finnas på Läsrörelsens hemsida, kompletterad med intervjuer med medverkande från de övriga konferenserna.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Kollén, kommunikatör Läsrörelsen
070-161 65 48
johanarthur@hotmail.com

Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare Läsrörelsen
070-625 81 74
reslegard@yahoo.se

Ämnen


Den ideella föreningen Läsrörelsen startade år 2000 med en landsomfattande kampanj och tog mottot ”Ge dina barn ett språk”. Föreningen har under åren arbetat med många metoder och modeller kring att berätta, läsa, skriva, lära och leka. Bland Läsrörelsens projekt märks Berättelser som förändrar med stora läsecirklar i 200 högstadie- och gymnasieskolor från Ystad till Kiruna, BERÄTTA, LEKA, LÄSA ett nära samarbete med förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med barn i åldern 1-3 år i 29 kommuner i tre län, Bok Happy Meal i samarbete med McDonald’s med 127 barn- och bilderböcker i en total upplaga av 22,9 miljoner böcker och LÄSLOV vecka 44, ett brett läsfrämjande samarbete sedan 2015 med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag. 2020 fyller Läsrörelsen 20 år med LÄS! LÄS! LÄS! – ett av tre huvudteman på Bokmässan.

www.lasrorelsen.nu

Presskontakt

Frida Ekelin

Presskontakt Koordinator Läsrörelsen 0762-21 44 66

Elisabet Reslegård

Presskontakt Ordförande Läsrörelsen 0706-25 81 74

Om Läsrörelsen

Läsrörelsen är en ideell förening som bildades 1999 med mottot ”Ge dina barn ett språk”. Bakgrunden var bl. a. den kraftiga minskningen under många år av småbarnsföräldrars läsning för sina barn.

Mer information om Läsrörelsen finns på hemsidan www.lasrorelsen.nu.

Läsrörelsen
c/o Svenska Barnboksinstitutet Odengatan 61
113 22 Stockholm
Sweden