Pressmeddelande -

Lättelement blir FSC-certifierat

Lättelement AB har valt att FSC-certifiera företaget för att säkra att det lokala trä som byggs med kommer från ansvarsfulla skogsbruk. Skogen kommer att vara en viktig del i att skapa en cirkulär och biobaserad ekonomi i framtiden.

Sverige är rikt på naturresurser, vilket ger förutsättningar att utveckla en mer cirkulär och biobaserad ekonomi. De goda förutsättningarna ska tas tillvara i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror. Regeringen har beslutat, via Agenda 2030, att stimulera ökad kunskap om träbyggnader, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet. Ett ökat byggande i trä bidrar till en levande landsbygd och är klimatsmart.

- Vår FSC-certifiering bevisar att vi inte bara uppfyller lagkrav utan även FSC:s strängare krav gällande skötsel, återplantering, arbetsvillkor och värnande om biologisk mångfald, säger Emma Lundberg, kvalitets- och miljöingenjör på Lättelement.

Till skillnad från de flesta andra byggnadsmaterial, som orsakar koldioxidutsläpp, fungerar träprodukter som en koldioxidsänka, byggnader byggda med trä håller och lagrar koldioxid istället för att generera koldioxid under tillverkningsfasen. FSC-certifierat trä kommer från skogsbruk där återplantering sker och därmed skapas nya koldioxidsänkor som då reducerar mängden koldioxid i atmosfären.

Enligt FN:s ekonomiska kommission skulle en ökning av användandet av trä för bärande konstruktionsdelar med endast 10 % medföra en sänkning av CO2 utsläpp motsvarande 25 % av de reduceringsmål av utsläpp av växthusgaser enligt uppsatt mål i Kyoto protokollet. Träprodukter  kräver minst energi under bearbetning och förädling av alla de vanligaste byggnadsmaterialen. Varje kubik trä som används istället för andra byggmaterial sparar 1,1 ton CO2. Addera de 0,9 ton CO2 lagrat i träprodukten så besparar man atmosfären 2 ton CO2 per kubikträprodukt.

Trä har den bästa isolerande effekten av alla de vanligaste byggnadsmaterialen, 5 gånger bättre än betong, 10 gånger bättre än tegel och 350 gånger bättre än stål. Med ökade krav på energieffektiva byggnader är byggnadsdelar bestående av hög andel trä ett enkelt, förnybart och hållbart alternativ. Lättelement tar ställning idag för att kommande generationer i norra Sverige ska ha tillgång till denna värdefulla råvara och att de får en chans att förädla och förvalta de norrländska skogarna så de kan förbli en ekonomisk och livskraftig resurs.

- Vi bygger med lokalt producerade träprodukter och har nu tagit nästa steg för att säkra att det trä vi använder idag inte ska äventyra framtida generationers möjlighet till ett ekonomiskt livskraftigt skogsbruk, säger Emma Lundberg.

FSC är en global organisation som drivs av medlemmar i över 100 länder för att främja ansvarsfullt nyttjande av världens skogar. FSC-standardens grundregler är lika över hela världen, men med lokala anpassningar.

Ämnen

  • Byggnadsindustrin, branschfrågor

Kategorier

  • hållbarhet
  • ansvar
  • miljö

Lättelement är ett starkt och växande företag, sprunget ur den norrländska myllan i hjärtat av Höga Kusten. Sedan starten 1979 har företaget varit privat och lokalt ägt och vi har alltid haft all tillverkning och all vår personal

i Örnsköldsvik, vilket gör oss genuint intresserade av den plats vi verkar på. Vi har idag omkring 110 anställda och en omsättning på 170 miljoner kronor.

Med närmare 40 års erfarenhet av utveckling, produktion och försäljning av våra självbärande byggelement för tak, väggar och bjälklag ger vi dig som kund möjligheten att skapa fritt.

Våra kunder finns på den nordiska marknaden och vi levererar till såväl mindre tillbyggnader som till stora unika projekt som arenor, hotell och sjukhus. Inget projekt har varit för svårt och med tiden har vi fått många fina referenser att visa upp.

Några exempel är: Victoria Tower i Kista, Malmö Arena, Astra Zeneca i Mölndahl, Max hamburgerrestauranger över hela Sverige, lägenhetsprojektet Gimleveien i Kristiansand samt resecentrum i Örnsköldsvik.

Presskontakt

Helena Hansson

Presskontakt 073-800 73 46

Stefan Bylund

Presskontakt 070-295 68 10

Relaterat innehåll