Pressmeddelande -

Energi, hälsa och hållbar utveckling 20 maj 2010

Ett heldagseminarium torsdag 20 maj 2010 kl 8.30-16.00, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Vårt välstånd har byggts upp med riklig och billig energi från fossila bränslen. Detta har medfört en rad negativa effekter på miljö och hälsa, och klimatförändringar ses som ett mycket allvarligt hot. Det finns begränsade mängder olja och naturgas, och inom en överskådlig framtid måste dessa ersättas med andra energislag. Kärnkraft kan, osäkert hur länge, kompensera delar av bortfallet. Men hur ser de alternativ ut som är strategiska i riktning mot helt hållbara energisystem?

Anmälan till Läkare för miljön info@lakareformiljon.se med angivande av namn, yrke, arbetsplats, medlemskap/önskan om medlemskap samt fakturaadress. Faktura sänds ut med e-post. Sista anmälningsdag är måndag 10 maj.

Kostnad inklusive lunch 1 800 kr. Medlem i Läkare, Ingenjörer och Ekonomer för Miljön (LfM, IfM och EfM) 800 kr, studenter 350 kr.

Medlemsavgiften i LfM är 250 kr för läkare och associerade medlemmar (verksamma inom hälso- och sjukvård), 100 kr för studenter och 400 kr för stödmedlemmar.  

Se även www.lakareformiljon.se.

”A DAY OF SOLUTIONS” 21 MAJ
Ett kompletterande seminarium anordnat av Ingenjörer för Miljön. Möjlighet prova elcyklar mm. Se www.ifm.nu!

PROGRAM 20 MAJ

 • Hälsans bestämningsfaktorer
  Ingrid Eckerman, Läkare för Miljön
 • Hållbar planering - mer en fråga om kompetens än om värderingar
  Karl-Henrik Robèrt, läkare, Det Naturliga Steget och Blekinge Tekniska Högskola   
 • Energi – en ödesfråga för vårt samhälle?
  Anders Wijkman  
 • Fossilsamhällets hälsoeffekter – en sammanfattning
  Bertil Forsberg, Umeå universitet
 • Kärnkraftsamhällets hälsoeffekter – en sammanfattning
  Chris Lundberg, Läkare för Miljön
 • Kärnkraft och kärnvapen – ett oupplösligt samband?
  Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen
 • Minskad klimatpåverkan från energisystemet - tekniker och åtgärder
  Filip Johnson, Chalmers
 • 5 vägval – energiförsörjningen i Sverige 
  Staffan Eriksson, huvudprojektledare Vägval energi, IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien  
 • Framtidens energisystem och deras risker
  Roland Roberts, Institutionen för geovetenskap, Uppsala Universitet
 • Arkitektur och stadsplanering för framtidens långenergisamhälle
  Karl Hallding, Stockholm Environment Institute
 • Riskkommunikation och riskperception
  Misse Wester Herber, riskforskare, KTH
 • Paneldebatt/frågestund
  Erik Ullenhag (fp), en politiker från oppositionen samt övriga som deltagit under dagen

Ämnen

 • Hälsoorganisationer

Kategorier

 • klimat
 • kärnvapen
 • förnyelsebar
 • biobränsle
 • vind
 • sol
 • uran
 • kol
 • olja
 • fossil
 • bränsle
 • uthållig utveckling
 • utveckling
 • uthållig
 • kärnkraft
 • hälsa
 • energi

Läkare för Miljön www.lakareformiljon.se är en ideell förening för alla verksamma inom hälso- och sjukvården. Vi vill påskynda utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Hållbar utveckling ger bättre folkhälsa!

Kontakter

Ingrid Eckerman

Ordförande 08 600 15 56

Relaterat innehåll

Relaterade event