Pressmeddelande -

Energi, hälsa och hållbar utveckling 20 maj

 • Är kärnkraft en bra lösning?
 • Kan vi få tillräckligt stora mängder solenergi tillräckligt snabbt?

Eller

 • Måste vi sikta in oss på ett lågenergi-samhälle?
 • I så fall – hur säkerställer vi fortsatt god hälsa?

Detta är frågor som kommer att belysas under seminariet i Stockholm torsdag den 20 maj. Anmälan till info@lakareformiljon.se. Läs mer på www.lakareformiljon.se.

Program:

 • Hälsans bestämningsfaktorer
  Ingrid Eckerman, Läkare för Miljön
 • Hållbar planering - mer en fråga om kompetens än om värderingar
  Karl-Henrik Robèrt, läkare, Det Naturliga Steget och Blekinge Tekniska Högskola   
 • Energi – en ödesfråga för vårt samhälle?
  Anders Wijkman  
 • Fossilsamhällets hälsoeffekter – en sammanfattning
  Bertil Forsberg, Umeå universitet
 • Kärnkraftsamhällets hälsoeffekter – en sammanfattning
  Chris Lundberg, Läkare för Miljön
 • Kärnkraft och kärnvapen – ett oupplösligt samband?
  Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen
 • Minskad klimatpåverkan från energisystemet - tekniker och åtgärder Filip Johnson, Chalmers
 • 5 vägval – energiförsörjningen i Sverige 
  Staffan Eriksson, huvudprojektledare Vägval energi, IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien  
 • Framtidens energisystem och deras risker
  Roland Roberts, Institutionen för geovetenskap, Uppsala Universitet
 • Arkitektur och stadsplanering för framtidens långenergisamhälle
  Karl Hallding, Stockholm Environment Institute
 • Riskkommunikation och riskperception
  Misse Wester Herber, riskforskare, KTH
 • Paneldebatt/frågestund
  Erik Ullenhag (fp), Per Bolund (mp) samt övriga som deltagit under dagen

Ämnen

 • Hälsoorganisationer

Hållbar utveckling - bättre folkhälsa!