Skip to main content

5 saker du bör veta om mässling

Nyhet   •   Maj 13, 2019 16:16 CEST

Ett barn vaccineras mot bland annat mässling i ett flyktingläger på den grekiska ön Chios. Foto: Anna Pantelia/Läkare Utan Gränser

Mässling är en ytterst smittsam virussjukdom. Tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet är mässling ovanligt i Sverige numera, men i många andra länder är det fortfarande utbrett. Kontakta oss om ni vill veta mer om mässling, hur sjukdomen påverkar kroppen eller hur Läkare Utan Gränser arbetar med mässling i fält.

Här listar vi fem saker du borde veta om sjukdomen.

1. SJUKDOMEN BRYTER UT FÖRST 10 DAGAR EFTER ATT MAN SMITTATS

De första symptomen på mässling är hög feber, ögonirritation och besvärlig torrhosta. Efter någon dag kommer röda utslag som oftast börjar i ansiktet och sedan sprider sig nedåt på kroppen. Mässling smittar genom att den som är sjuk hostar eller nyser. Då bildas det små droppar som lätt sprids genom luften.

2. DET FINNS INGEN BEHANDLING

...men man har sett att A-vitamintillskott kan motverka att komplikationer uppstår. När en person smittats behandlar man bara eventuella biverkningar, som till exempel luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar, hjärninflammation och blindhet. Komplikationer är väldigt vanligt bland barn under fem år.

3. 95 PROCENT AV ALLA SOM DÖR I MÄSSLING BOR I LÅGINKOMSTLÄNDER

…som framförallt ligger i Asien och Afrika. Under 2016 dog 89 780 människor av mässling vilket innebär nästan 246 dödsfall per dag. Det är en stor minskning sedan år 2000 då siffran var över sju gånger högre. Innan 1980, när flertalet vaccinationskampanjer startade, dog 2,6 miljoner människor per år av mässling. Men 2017 inträffade ett tydligt trendbrott och antalet smittade gick upp med 30 procent. Anledningarna till att färre vaccineras är framförallt väpnade konflikter och vaccinationsmotstånd.

4. MÄSSLING ÄR EN AV DE VANLIGASTE DÖDSORSAKERNA BLAND BARN UNDER 5 ÅR

Och antalet barn som dör har länge gått ned, på grund av den kraftiga ökningen av antalet barn som får vaccin vid ett års ålder. 85 procent av alla barn i världen vaccinerades 2017. Men barn är beroende av de vuxna runt sig. Att färre vaccineras är därför mycket oroande.

5. 2017 VACCINERADE LÄKARE UTAN GRÄNSER ÖVER 2 MILJONER MÄNNISKOR MOT MÄSSLING

Läkare Utan Gränser genomför ofta massiva vaccinationskampanjer för att undvika att sjukdomen sprids och behandlar även sjuka. Just nu arbetar organisationen bland annat med mässling i Kongo-Kinshasa, Bangladesh, Burkina Faso och Jemen, och målgruppen är huvudsakligen barn i åldern 6-12 månader.