Skip to main content

En humanitär julkalender: Brist på förtroende försvårar kampen mot ebola

Nyhet   •   Dec 03, 2019 15:30 CET

Personalen vid behandlingscentret i Beni förbereder vaccination mot ebola. Bild Samuel Sieber/MSF

LUCKA 3 – Kongo-Kinshasa: Brist på förtroende försvårar kampen mot ebola

Sedan ebolautbrottet deklarerades i Kongo-Kinshasa för mer än ett år sedan har närmare 2 200 personer dött i sjukdomen. Och trots att det i dag finns både vaccin och behandling är det för tidigt att blåsa faran över.

De senaste månaderna har antalet rapporterade fall av ebola i Kongo-Kinshasa sjunkit. I oktober registrerades totalt 70 nya fall, främst i provinserna Ituri och Nordkivu, vilket kan jämföras med 157 fall i september.

Men att blåsa faran över för det här utbrottet, som sedan augusti 2018 har krävt 2 196 människors liv, är alldeles för tidigt. Det visar inte minst det faktum att många av de patienter som kommer in till behandlingscentren har haft symptom i flera dagar, och därmed riskerat att smitta sin omgivning. Det dyker också upp nya fall på platser där epidemin tidigare varit aktiv men sedan klingat av, som exempelvis i Beni.

Vid sidan av dödsfallen har ebolautbrottet i östra Kongo-Kinshasa även haft andra konsekvenser. Inte minst har förtroendet för medicinska aktörer, däribland Läkare Utan Gränser, sjunkit ännu mer bland befolkningen i detta konfliktdrabbade område. Det har bland annat lett till svårigheter att identifiera möjliga fall av ebola, att genomföra kontaktspårning och att ge personer med bekräftad ebola vård och behandling så snabbt som möjligt.

Att förtroendet är så lågt har flera orsaker. Men en viktig faktor är att ebolautbrottet har lett till ytterligare en försvagning av det redan instabila hälso- och sjukvårdssystemet. Samtidigt finns en uppfattning att den internationella hjälpen ensidigt fokuserar på bekämpning av ebolautbrottet och inte på de sjukdomar som är de främsta hoten mot människors hälsa – sjukdomar som malaria, luftvägsinfektioner och mässling. Just nu pågår ett mässlingsutbrott som redan har krävt fler liv än ebolaepidemin. (Läkare Utan Gränser håller precis på att dra igång en stor vaccinationskampanj mot mässling som vi återkommer till senare i vår humanitära julkalender.)

Läkare Utan Gränser har varit delaktiga i insatsen sedan start och vårdar för närvarande ebolapatienter vid fyra behandlingscenter i Bunia, Beni, Goma och Biakato. Vi finns också på plats vid transitcenter för misstänkta fall av ebola, vi ger stöd till sjukvårdsinrättningar som behandlar andra sjukdomar än ebola, vi bidrar med hälsoinformation bland befolkningen och till att stärka system för övervakning av smittspridningen.

Vill ni veta mer eller komma i kontakt med Läkare Utan Gränsers medarbetare på plats i Kongo-Kinshasa? Hör av er på presstelefonen 070-833 77 40.

Läs läkaren Emilys blogg från Goma, Kongo-Kinshasa


LÄKARE UTAN GRÄNSERS HUMANITÄRA JULKALENDER

En gravid kvinna i Haiti når inte fram till sjukhuset i tid. En man i Irak trampar på en mina. En sjuksköterska på Lesbos biter ihop när ännu ett barn med självskadebeteende tas emot på kliniken.

Tusentals människoöden. Läkare Utan Gränsers vardag. I den här humanitära julkalendern vill vi ge er en inblick i vårt arbete och i våra patienters verklighet. Varje dag mellan 1 och 24 december publicerar vi en text eller en bild som alla berör några av vår tids viktigaste frågor.