Skip to main content

Akut läge för 80 000 flyktingar

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 14:43 CET

Över 80 000 människor flydde under förra året till Sydsudan undan striderna i området Blue Nile State i Sudan. Flyktingsituationen i lägren är allvarlig och Läkare Utan Gränser uppmanar andra aktörer och givare till utökade humanitära insatser innan nästa regnperiod. 

Människor har sökt skydd i lägren Doro och Jaman i Sydsudan och nyanlända flyktingar vittnar om fortsatta bombingar och stridigheter i Blue Nile-området.

Läget i de två flyktinglägren är allvarlig och situationen börjar närma sig bristningsgränsen.

– Människor är helt beroende av humanitär hjälp och det råder brist på vatten och mat. Det stora antalet flyktingar är långt fler än befarat och den otillgängliga terrängen och avlägsna platsen ställer hjälpinsatserna inför svåra utmaningar, förklarar Julien Matten, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare.

Regnperioden, som startar i slutet av april, kommer förvandla området till träskmark, med endast små öar av torr mark. Innan dess måste alla organisationer i lägren göra en akutinsats för att säkra människornas överlevnad de kommande månaderna. Redan nu finns allvarliga brister i de humanitära insatserna och de mest grundläggande behoven är ännu inte täckta.

Brist på rent vatten
Minimikraven för tillgång till rent vatten i ett flyktingläger är 15-20 liter per dag. I dessa läger tillhandahålls mindre än åtta liter. Läkare Utan Gränser vittnar om de direkta konsekvenserna av brist på rent vatten med ständigt fler fall av diarré, som nu utgör en fjärdedel av alla patientfall.

Läkare Utan Gränser pumpar, renar och distribuerar omkring 130 000 liter vatten dagligen på grund av vattenbristen, men organisationen kan inte ensam uppfylla det nuvarande vattenbehovet och övriga kommande utmaningarna i lägren.

Medan givare och andra organisationer fokuserar på långsiktig utveckling finns fortfarande ett stort behov av akuta insatser i det nyligen självständiga Sydsudan. Läkare Utan Gränser uppmanar nu andra organisationer och givare att påskynda sina insatser innan regnperioden.

Läkare Utan Gränser startade en akutinsats i gränsområdet i november förra året och har förnärvarande 50 internationell och 180 lokalanställd personal på plats. Organisationen genomför över 2 500 konsultationer varje vecka och har vaccinerat närmre 30 000 barn mot mässling.

För intervju med en sjuksköterska nyss hemkommen från Maban, Sydsudan eller svensk personal på plats i Sydsudan, var god kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.  

Bifogade filer

PDF-dokument