Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beväpnade hjälpsändningar olämpligt stöd till drabbade i Kongo-Kinshasa

De beväpnade konvojer som under stor uppmärksamhet levererat nödhjälp till Goma och Rutshuru är inte rätt sätt att bemöta den humanitära krisen i Kongo-Kinshasas norra Kivu-provins, enligt den internationella medicinska organisationen Läkare Utan Gränser.

- Syftet med beväpnade hjälpsändningar må vara att förbättra tillträdet för humanitära hjälporganisationer, men i själva verket riskerar de att göra det svårare att nå fram till befolkningen, säger Ann Taylor, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Kongo-Kinshasa.

Hjälpsändningar som använder sig av militär eskort riskerar också att sudda ut gränserna mellan humanitära och militär-politiska insatser. Läkare Utan Gränser understryker vikten av att upprätthålla denna viktiga skiljelinje i den instabila Kivu-regionen.

- Läkare Utan Gränser tillhandahåller sjukvård till alla patienter utan att diskriminera någon, säger Ann Taylor. Tack vare vår neutralitet kan teamen åka till platser där människor behöver vår hjälp och inte dit vi beordras att åka. Läkare Utan Gränser arbetar utan beväpnade eskorter.

Beväpnade konvojer är inte bara riskfyllda. Det finns också stora områden dit de inte når, trots att dessa är hårt drabbade av konflikten och behovet av omfattande och utbredda hjälpinsatser är stort.

Den senaste tidens upptrappning av våldet i norra Kivu har återigen fäst omvärldens uppmärksamhet på Kongo-Kinshasa, men människornas lidande är ingenting nytt. Läkare Utan Gränser har under flera år vittnat om hur människorna i hela norra Kivu gång på gång tvingats på flykt.

Vapenvilan som skrevs under i januari har inte satt stopp för lidandet. De fientligheter som blossade upp i slutet av augusti bidrog istället till att förvärra den konflikt som har pågått under en tid.

Konflikten i norra Kivu-regionen sträcker sig långt bortom Goma och Rutshuru. De senaste veckorna har hundratusentals människor flytt i olika riktningar. Läkare Utan Gränser är särskilt oroliga för människor i trakterna kring Rutshuru, Kayna, Nyanzale och Masisi som är i akut behov av vatten, mat, sjukvård och grundläggande förnödenheter.

Både en politisk lösning och en omfattande humanitär insats är nödvändiga. Det ena kan inte ersätta det andra, och inte heller ska politiska och humanitära insatser sammanblandas. Genom att göra det riskeras hjälporganisationernas neutralitet och deras möjlighet att agera på platser som kontrolleras av någon av de stridande parterna äventyras.

Trots osäkerheten fortsätter Läkare Utan Gränser att arbeta på platser som drabbats av stridigheter, till exempel Rutshuru, Kayna, Masisi, Kitchanga och Mweso. Organisationen behandlar krigsskadade och kolerapatienter samt bidrar med sjukvård, grundläggande förnödenheter och rent vatten till såväl internflyktingar som bofasta.

Dan Sermand, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige med erfarenhet av arbete i Kongo-Kinshasa finns tillgänglig för intervju. För mer information var god kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40

Ämnen


För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Kontakter

Pressjourtelefon

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40
Frida Lagerholm

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15
Malin Lager

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13
Catinka Agneskog

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42
Sanna Gustafsson

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser
Fredsborgsgatan 24 Box 47021
100 74 Stockholm
Sverige