Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Brist på hivläkemedel i Burma leder till att tusentals dör i onödan

Tusentals människor i Burma dör i onödan på grund av den svåra bristen på hivläkemedel i landet. Det visar en rapport som den medicinska humanitära hjälporganisationen Läkare Utan Gränser publicerar idag. Organisationen bär i nuläget huvudansvaret för de insatser som görs för att bekämpa hiv/aids i Burma där en av Asiens värsta hivkriser pågår. Läkare Utan Gränser kräver att Burmas regering och internationella organisationer omedelbart ökar tillgängligheten till hivläkemedel i landet.

Det är beräknat att omkring 240000 människor i Burma har hiv. Av dessa är 76000 i behov av hivläkemedel, så kallad antriretroviral behandling. Ändå har färre än 20 procent tillgång till behandlingen

- Förra året dog omkring 25000 personer i aidsrelaterade sjukdomar. Ett lika högt antal väntas gå samma öde till mötes 2008 om inte tillgången till antiretrovirala läkemedel ökar påtagligt, säger Joe Belliveau, operationellt ansvarig på Läkare Utan Gränser.

I nuläget kommer merparten av de antiretrovirala läkemedlen som är tillgängliga i landet från Läkare Utan Gränser, som behandlar fler än 11 000 personer. Burmesiska myndigheter och enskilda organisationer står för en relativt liten del.

- Det är oacceptabelt att en enda organisation behandlar majoriteten av hivpatienterna i en kris av den här storleksordningen. Det är oacceptabelt därför att det är helt otillräckligt. Vi kan inte tillgodose behovet som finns och vi uppmanar därför de som kan göra det att ta sitt ansvar, säger Joe Belliveau.

Läkare Utan Gränser har nått sin fulla kapacitet och tvingades nyligen ta beslutet att drastiskt minska antalet nya patienter som organisationen kan behandla. Eftersom det finns så få andra organisationer som tillhandahåller antiretrovirala läkemedel finns det liten möjlighet att remittera nya patienter till andra vårdgivare.

- Behoven är mycket stora och inte tillgodosedda och vi uppmanar alla aktörer, med myndigheterna i spetsen, att utöka tillgängligheten av antriretrovirala läkemedel, säger Joe Belliveau.

Det akuta behovet av utökad behandling är tydlig men investeringarna både inom och utanför landet är helt otillräckliga. Under 2007 spenderade den burmesiska staten bara 5.60 kronor per person på sjukvård och endast 1,6 miljoner kronor har allokerats till hiv/aids för 2008. Denna summa är helt oproportionerlig i förhållande till de stora behov som finns och de resurser som finns tillgängliga. Burmesiska myndigheter har bevisat att den kan behandla patienter med hiv/aids inom den offentliga sektorn men måste skjuta till de resurser som är nödvändiga för att utöka behandlingen.

Nivån på internationell humanitär hjälp till Burma är också slående låg, omkring 24 kronor per person. Detta är betydligt lägre än de mycket större summor som närliggande länder som står inför liknande epidemier tar emot. Få av de stora internationella givarna ger stöd på grund av oro över om bistånd används på ett lämpligt och effektivt sätt i landet. Men det är Burmas befolkning som lider av följderna. En 29-årig man som får behandling med antiretrovirala läkemedel i Burma förklarar varför mer behövs göras: "Det är allas ansvar att bekämpa den här sjukdomen. Alla människor måste visa en human anda och hjälpa hivpatienter oavsett nationalitet, organisation eller regering."

Läkare Utan Gränser har visat att det är möjligt att ge livräddande vård och behandling direkt till patienter med hiv/aids, även om det kan vara svårt att arbeta i Burma. Det är hög tid att Burmas regering och internationella organisationer ökar sina insatser och gör antriretroviral behandling tillgängligt i stor skala snabbt. Det är avgörande att de agerar nu för att förhindra lidande och att tusentals människor dör i onödan.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Burma sedan 1993 och startade ett integrerat behandlingsprogram för personer med hiv/aids år 2003. Sedan dess har Läkare Utan Gränser tagit emot tusentals patienter i 23 kliniker runt om i landet. Man erbjuder rådgivning, testning, behandling av opportunistiska sjukdomar, näringsstöd, hälsoutbildning och antiretroviral behandling.
__________________________________________________________________________________

För mer information, kontakta pressekreterare Malin Lager på Läkare Utan Gränser, 0708 33 77 40.

Ämnen


För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Kontakter

Pressjourtelefon

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40
Frida Lagerholm

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15
Malin Lager

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13
Catinka Agneskog

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42
Sanna Gustafsson

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser
Fredsborgsgatan 24 Box 47021
100 74 Stockholm
Sverige