Pressmeddelande -

Cyklonen i Burma: Läkare Utan Gränsers team på plats begär att hjälpinsatsen omedelbart trappas upp

Två veckor efter att cyklonen Nargis drabbade Burma är behoven i Irawaddy-deltat fortsatt enorma. Läkare Utan Gränsers team bistår tiotusentals människor med medicinsk hjälp och nödhjälp. Men hjälparbetet har gått alldeles för långsamt, och hjälpen är långt ifrån tillräcklig. Läkare Utan Gränser kräver därför att insatserna omedelbart ska utökas.
Hundratusentals människor har förlorat sina hem, många av dem har samlats i provisoriska läger. De är i akut behov av dricksvatten, mat och andra förnödenheter. På andra platser bor de som överlevt cyklonen bland vad som återstår av deras hem, omgivna av flodvatten och döda kroppar.

Läkare Utan Gränser arbetade redan i Burma innan cyklonen Nargis drog in över landet. Tack vare detta kunde organisationen agera omedelbart för att förse de drabbade i floddeltat med nödhjälp. Just nu arbetar teamen på över tjugo olika platser och allt eftersom tar de sig längre in i otillgängliga områden. Teamen behandlar flera hundra patienter varje dag. Förutom sår är det största hälsoproblemet luftvägsinfektioner, feber och diarréer. Sedan insatsen inleddes har 140 ton nödhjälp flugits in till Burma och över 275 ton mat har delats ut.

- Läkare Utan Gränser kan visserligen bistå med viss akuthjälp, men överlag är hjälpinsatsen uppenbart otillräcklig. Tusentals människor som drabbats av cyklonen befinner sig i ett kritiskt tillstånd och är i akut behov av hjälp. Hjälpinsatsen hindras av de restriktioner som regeringen infört för internationell personal som arbetar i deltaområdet. Ett exempel är Läkare Utan Gränsers vatten- och sanitetsexperter som har fått visum till Burma men som inte har tillstånd att resa in i katastrofområdet där deras kompetens behövs som mest. En effektiv akutinsats av denna omfattning kräver personer som kan samordna arbetet och experter med erfarenhet av liknande storskaliga katastrofer, säger Bruno Jochum, verksamhetschef vid Läkare Utan Gränser i Genève.

Läkare Utan Gränser uppmanar Burmas regering att tillåta en omedelbar utvidgning av hjälpinsatsen och fri tillgång för internationella hjälparbetare till de drabbade områdena.


För mer information, kontakta Malin Lager, pressekreterare vid Läkare Utan Gränser i Sverige: 0708 33 77 40.


Läkare Utan Gränser är verksamma i Burma sedan 1992. I dagsläget arbetar 250 medarbetare på följande platser i Irawaddy-deltat: Pyanpon, Bogaley, Haingyi, Pyinsalu, Tongwa, Labutta, Thingangon och Chaungzu. Ytterligare 30 internationella fältarbetare finns i området kring Rangoon.

Till dags dato har Läkare Utan Gränser flugit in fyra fraktplan med förnödenheter som vatten- och sanitetsutrustning, medicin, näringsberikad mat, presenningar, husgeråd och sanitetsartiklar. Ett femte plan är planerat att ankomma Rangoon idag. Läkare Utan Gränser har kunnat lasta av materialet i sina lagerlokaler i Rangoon. Därifrån fördelas de till organisationens logistiska baser i Bassein och Bogaley i deltaområdet. För att få ut förnödenheterna till katastrofområdet används chartrade båtar.

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57