Skip to main content

Ebola: 2 000 döda och lågt förtroende för insatsen

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2019 13:49 CEST

Roger, som arbetar som hygienist, gör sig redo för att arbeta i ett ebolacenter i Kongo-Kinshasa. Foto: Carl Theunis/Läkare Utan Gränser

Antalet döda i det pågående ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har nu passerat 2 000 personer. Detta är en dyster påminnelse om att man, mer än ett år efter utbrottet började, ännu inte lyckats stävja epidemin. 

Istället ser vi en utveckling där sjukdomen nyligen har spridit sig till nya områden i Nord- och Sydkivu, och fortsätter spridas i provinsen Ituri.

Trots att det nu finns nya behandlingar och ett experimentellt vaccin, som alla har visat sig vara effektiva, samarbetar lokalsamhällena fortfarande inte utan fortsätter till och med att uttrycka fientlighet mot ebolainsatsen. Det krävs en bättre kollektiv insats för att förklara vad ebola är och stötta förebyggande åtgärder för att kontrollera spridningen av viruset, men många bland befolkningen har även påpekat bristen på sjukvård för flera andra sjukdomar.

- Befolkningen kommer inte acceptera ebolainsatserna om människors grundläggande behov av sjukvård ignoreras, säger Tristan Le Lonquer akutsamordnare för Läkare Utan Gränser i Goma. 

- Vi måste placera lokalsamhället i hjärtat av insatsen genom att decentralisera ebolavården till lokala vårdinrättningar där människor känner igen sig och genom att stärka upp tillgången till sjukvård generellt. Insatserna mot ebola bör inte vara tvingande och familjer bör ha möjligheten att själva kunna ta beslut om vad som är bäst för dem och deras närstående. Alla organisationer måste arbeta tillsammans i den riktningen för att kunna stoppa detta fruktansvärda utbrott. 

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se