Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Efter FN-toppmöte: 15 miljoner ska få hivbehandling

På FN-toppmötet för hiv/aids i förra veckan säkrades målet att 15 miljoner hivpositiva ska få behandling före 2015. För att uppnå det behövs mer pengar och billigare mediciner.

Världens regeringar tagit ett viktigt steg mot att fler hivpositiva ska få behandling. På FN:s högnivåmöte för hiv/aids bestämdes att 15 miljoner människor ska få tillgång till hivbehandling år 2015. Men för att målet ska bli verklighet måste konkreta åtgärder vidtas genast.

– Nedräkningen startar nu. Nio miljoner människor väntar på hivbehandling, säger Kristina Bolme Kuhn, ordförande för Läkare Utan Gränser. Hela toppmötet blir en fars om vi inte snart få se riktiga planer för hur hivbehandling kan utökas och antalet nya infektioner undvikas. Exempelvis bör Sverige snarast göra sin utfästelse om ökat bidrag till Globala fonden.

Nya vetenskapliga rön visar att hivbehandling också fungerar som ett slags förebyggande åtgärd eftersom det minskar smittorisken av hiv-viruset från en person till en annan med 96 procent. Genom ambitiösa mål för utökad hivbehandling kan 12 miljoner nya infektioner och sju miljoner dödsfall undvikas enligt ny forskning från UNAIDS.

För att uppnå detta krävs ökad finansiering, uppskattningsvis ytterligare 6 miljarder dollar per år fram till 2015. Trots detta minskade finansieringen för hivbehandling under både 2009 och 2010 vilket har gjort att både Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria och den amerikanska finansieringsmekanismen PEPFAR:s kassor nu sinar.  

Utöver att säkra finansiering måste länder också se till att medicinerna finns tillgängliga till ett rimligt pris. Därför måste regeringar avstå från att driva på riktlinjer som genom starkare skydd av immaterialrätten riskerar att driva upp priserna på läkemedel. Det gäller särskilt de frihandelsavtal som förhandlas mellan USA, EU och utvecklingsländer där ökade hinder för generisk läkemedelsproduktion kan hota tillgången till bättre, nyare läkemedel.

 – Utan billiga mediciner kan inte tillgång till hivbehandling bli verklighet, säger PehrOlov Pehrson, hivläkare och talesperson för Läkare Utan Gränsers kampanj för tillgång till läkemedel. Över sex miljoner hivpositiva får behandling idag, mycket tack vare att generisk läkemedelsproduktion har drivit ner priserna av första linjens aidsmediciner med 99 procent sedan år 2000. Det är av största vikt att priserna kan hållas nere även på de nyare, bättre hivmedicinerna. Men samtidigt som länder ger löften att bekämpa hiv på ett möte, jobbar de hårt på andra möten för att de nyare läkemedlen inte ska bli billigare. Den dubbelmoralen måste upphöra.

 Läkare Utan Gränser bistår med behandling till 170 000 hivpositiva i 19 länder. 80 procent av de antiretrovirala läksemedel vi använder kommer från generikaproducenter i Indien.

För mer information, vänligen kontakta Lina Eidmark, 0709-799750

Ämnen

Taggar


För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt För brådskande frågor på kvällar och helger. +46 708-33 77 40
Sonja Leister

Sonja Leister

Presskontakt Pressekreterare 070-193 76 17
Frida Lagerholm

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-199 32 15
Malin Lager

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13
Sanna Gustafsson

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57

Relaterat material