Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FN-toppmöte om hiv 8-10 juni: Ingen ursäkt att inte behandla 10 miljoner

Världens makthavare måste öka satsningen på hiv-behandling. Det är vår uppmaning inför FN-toppmötet om hiv/aids i New York den 8-10 juni.

När argumenten nästa vecka vägs fram och tillbaka kommer tio miljoner människors liv – i akut behov av behandling – ligga i vågskålen. Och detta i en tid då de senaste forskningsrönen visar att behandling av hiv inte bara räddar liv utan även minskar spridningsrisken dramatiskt.

För tio sedan, vid det första större FN-mötet om hiv/aids, uppmanade dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan till gemensam mobilisering av ekonomiska medel i kampen mot hiv/aids. Under det följande decenniet visade världens ledare prov på en makalös politisk vilja att finansiera sex miljoner människors behandling genom antiretrovirala mediciner (ARV:s, ibland kallade bromsmediciner). Men det behövs mycket mer för att få bukt med sjukdomen.

Läkare Utan Gränser började behandla hiv/aids år 2000. Vi har sett vilken positiv effekt behandling har när det gäller att minska antalet döda och sjuka. Införandet av ARV:s har förvandlat hiv från en dödsdom till en kronisk sjukdom som går att behandla.  En viktig anledning till att antalet personer på behandling kunnat skjuta i höjden har varit att priset på ARV:s sjunkit dramatiskt: från 10 000 amerikanska dollar per patient och år för tio år sedan till omkring 150 dollar idag. Prisraset har gjort att livsviktiga mediciner blivit tillgängliga för miljontals människor i fattiga länder.

I dagsläget behandlas sex miljoner hiv-positiva världen över. Men tio miljoner väntar fortfarande. Trots att det finns nya metoder som kan hjälpa oss att nå ut med behandling till fler utan att öka kostnaderna. Att satsa lokalt och få vården närmare de som ska behandlas, och att uppmuntra patienter att ta större eget ansvar för sin egen och närståendes behandling, är två metoder som varit framgångsrika i våra projekt. 

Men för att genomföra nya metoder krävs politisk vilja. Ekonomiskt stöd från internationella givare måste säkras och inhemska investeringar göras i de länder som är hårt drabbade av hiv/aids. Världens makthavare måste stödja en politik som sätter effektiva behandlingsstrategier högt på agendan och som stödjer utvecklingen av bättre, billigare och mer användarvänliga mediciner.

Det finns ingen ursäkt för världens politiker att strunta i det faktum att tio miljoner människor kommer att dö de närmaste åren om de inte får behandling.

Inför FN-toppmötet I New York den 8-10 juni släpper Läkare Utan Gränser en serie webbfilmer som illustrerar hur nya metoder och nyskapande behandlingsmodeller gör det möjligt att nå ut med bättre hiv-behandling till många fler. Se dem på www.youtube.com/lakareutangranser

För mer information, intervjuer med vår ordförande, sjuksköterskan Kristina Bolme Kühn, eller rörligt material, vänligen kontakta Lina Eidmark 0709-799750 

Ämnen

Taggar


För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt För brådskande frågor på kvällar och helger. +46 708-33 77 40
Sonja Leister

Sonja Leister

Presskontakt Pressekreterare 070-193 76 17
Frida Lagerholm

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-199 32 15
Malin Lager

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13
Sanna Gustafsson

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57

Relaterat material