Pressmeddelande -

INBJUDAN till telefonpresskonferens

Torsdagen den 27 maj presenterar Läkare Utan Gränser rapporten “No time to quit: HIV/AIDS treatment gap widening in Africa” som vädjar till att givare och nationella regeringar ska fortsätta med ett långsiktigt engagemang i kampen mot hiv/aids.

Rapporten är baserade på ingående fältanalyser från i åtta länder som Malawi, Moçambique, Zimbabwe, Sydafrika, Lesotho, Kenya, Uganda och Kongo-Kinshasa där Läkare Utan Gränser bistått med hiv-behandling under flera år.

Det svikande stödet har livshotande konsekvenser för miljontals människor och hindrar nya patienter att få tillgång till antiretroviral behandling (ARV). Afrika söder om Sahara är hem för mer än två tredjedelar av alla hiv-positiva människor i världen. Ungefär fyra miljoner får tillgång till behandling och många fler är i behov av behandling.

VAD: Internationellt telefonnummer presskonferens och lansering av rapport
NÄR: 17:00 (svensk tid), torsdagen den 27 maj 2010
HUR: Ring + 1-703 - 639-1319 och uppge "Läkare Utan Gränser och tryck telefonkonferens"

Svensk talesperson
Kristina Bolme Kühn, sjuksköterska och ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige och lång erfarenhet av hiv/aidsarbete i bl a Kenya.

Internationella talespersoner
Mit Philips, Läkare Utan Gränsers hälsopolitiska analytiker och en av författarna till rapporten (engelska, franska, nederländska).

Eric Goemaere, Läkare Utan Gränsers medicinska koordinator i Sydafrika (engelska, franska).

Jimmi Gideyi, HIV-positiv patient från Kenya (engelska).

För mer information eller intervju med Kristina Bolme Kuhn var god kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • hiv/aids in africa
  • hiv/aids
  • hiv-behandling
  • arv-behandling
  • hiv-mediciner

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Kontakter

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57