Skip to main content

Kampanj mot Johnson & Johnson: sänk priset på tuberkulosmedicin nu!

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2019 08:00 CEST

Läkare Utan Gränsers personal protesterar utanför Johnson & Johnsons kontor i New Jersey, USA. Foto: Melissa Pracht / Läkare Utan Gränser.

Demonstrationer utanför läkemedelsbolaget Johnson & Johnsons kontor i ett flertal städer utgjorde startskottet på Läkare Utan Gränsers nya globala kampanj. Syftet är att få bolaget att sänka priset på sin tuberkulosmedicin bedakilin och göra preparatet tillgängligt för hundratusentals människor i akut behov.

Protestaktionerna den 10 oktober genomfördes tillsammans med aktivister och civilsamhällesorganisationer i USA, Sydafrika, Brasilien, Belgien, Ukraina och Spanien. Uppmaningen är att Johnson & Johnson (J&J) ska sänka priset på bedakilin – ett nytt, effektivt preparat mot tuberkulos, tbc, till max tio svenska kronor per dag och patient.

Utvecklingen av läkemedlet ett brett samarbete

Ett flertal statliga och ideella aktörer, däribland Läkare Utan Gränser, deltog i och finansierade forskningen kring läkemedlet.

– Bedakilin utvecklades med hjälp av skattemedel och bidrag från aktörer som arbetar med tbc världen över, säger Sharonann Lynch, hiv- och tuberkulosrådgivare på Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

– De som var med och forskade fram läkemedlet borde ha inflytande över hur preparatet prissätts. Nu kräver vi att J&J sänker priset så att alla med läkemedelsresistent tuberkulos (DR-TB) kan få tillgång till den nya medicinen. Och vi kommer inte att ge oss förrän en prissänkning har blivit verklighet.

J&J tar ut högre pris än vad som behövs

Trots det breda samarbetet bakom preparatet är det enbart J&J som har patent på bedakilin i många länder. Således har bolaget ensamrätt att besluta i vilka länder läkemedlet ska säljas.

I nuläget tar J&J ut dubbelt så mycket som det pris Läkare Utan Gränser kräver: en sex månader lång behandling kostar 4 000 svenska kronor för de länder som är berättigade att köpa in läkemedlet genom FN-stödda Global Drug Facility (GDF).

Forskare vid Liverpools universitet beräknar dock att bedakilin skulle kunna produceras och säljas för en mycket lägre summa – så låg som 2,50 kronor per dag om minst 108 000 behandlingar såldes varje år.

Det höga priset som J&J tar ut påverkar många länders förmåga att trappa upp insatserna mot DR-TB, eftersom bedakilin enbart är ett av preparaten som behövs för att behandla tuberkulos.

Äldre medicin ger plågsamma biverkningar

– Bedakilin räddade mitt liv. Jag fick flera biverkningar av behandlingen jag först gavs med äldre läkemedel. Den inkluderade också läkemedel som behövde injiceras, säger Noludwe Mabandlela som behandlats för multiresistent tuberkulos (MDR-TB) i Khayelitsha, Sydafrika, och som botades i början av 2019.

– Efter att ha fått tillgång till bedakilin började jag tillfriskna snabbt. Jag skulle aldrig önska någon att gå igenom det jag gjorde. Läkemedelsbolag som J&J måste sluta blåsa upp priserna på medicinen, som utgör en livlina för människor med resistent tuberkulos.

Bedakilin är ett av enbart tre nya tuberkulosläkemedel – delamanid och pretomanid är de andra preparaten – som utvecklats på närmare 50 år.

I behandling med äldre, undermåliga läkemedel tvingas patienter ta uppemot 20 tabletter varje dag i två års tid och genomlida smärtsamma dagliga injektioner. De äldre preparaten leder ofta till svåra biverkningar som psykoser, ihållande illamående och dövhet. De är inte heller lika effektiva som de nya medicinerna: enbart 55 procent av människor med MDR-TB och 34 procent av dem med extremt multiresistent tuberkulos (XDR-TB) botas.

– Vi har sett så många patienter bli döva och förlora sina jobb på grund av den smärtsamma behandlingen med äldre läkemedel, säger Pilar Ustero, medicinsk rådgivare för Accesskampanjen.

– Bedakilin innebär en banbrytande förbättring för människor med läkemedelsresistent tuberkulos. Läkemedlet måste göras tillgängligt för alla som behöver det, överallt.

Upptrappning sker för långsamt

Behandling med bedakilin har redan visat sig mycket effektiv, även för dem som är svårare att behandla, som personer som lever med hiv eller resistenta former av tbc. I en studie i Vitryssland, där en stor del av patienterna hade XDR-TB, botades 87 procent.

Trots att världshälsoorganisationen WHO lade till bedakilin i sina riktlinjer för behandling av personer med MDR-TB under 2018 har färre än 12 000 människor behandlats med preparatet sedan dess, enligt statistik från nationella tuberkulosprogram. Det är en oacceptabelt låg siffra med tanke på att 80 procent av de 558 000 personer som utvecklar läkemedelsresistent tuberkulos varje år beräknas behöva behandling med preparatet.

En snabb upptrappning av tillgången till effektiv behandling kommer enbart att vara möjligt om J&J sänker priset på bedakilin och gör medicinen tillgänglig brett. Det här inkluderar även att tillåta andra läkemedelstillverkare att producera generiska versioner av preparatet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser har behandlat patienter med tbc i över 30 år och är den största icke-statliga aktören inom tbc-behandling i världen. Organisationen arbetar ofta tillsammans med nationella sjukvårdsmyndigheter för att behandla människor i en mängd olika miljöer, inklusive konfliktzoner, slumområden, fängelser, flyktingläger och landsbygden. Från och med september 2018 har fler än 2 000 personer behandlats med de nya läkemedlen.

I februari 2019 stöttade Läkare Utan Gränser en överklagan av J&J:s patent som två överlevare av läkemedelsresistent tuberkulos lämnade in i Indien. Läkare Utan Gränser uppmanar även den indiska regeringen att uppmuntra sina läkemedelstillverkare att producera generiska versioner av bedakilin genom att utfärda en ”obligatorisk licens”, vilket vore möjligt eftersom DR-TB utgör ett hot mot folkhälsan.

Mer information om kampanjen mot J&J går att hitta här: https://msfaccess.org/msf-launches-global-campaign-urging-johnson-johnson-reduce-price-lifesaving-tb-drug

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se