Gå direkt till innehåll
Shamseyehs dotter Zahra har autism. De kommer från Afghanistan men bor nu på ett litet utrymme i Morialägret. Foto: Anna Pantelia/Läkare Utan Gränser
Shamseyehs dotter Zahra har autism. De kommer från Afghanistan men bor nu på ett litet utrymme i Morialägret. Foto: Anna Pantelia/Läkare Utan Gränser

Pressmeddelande -

Lesbos: Svårt sjuka barn i Morialägret nekas vård

I Morialägret på ön Lesbos finns minst 140 svårt sjuka barn som nekas nödvändig vård av de grekiska myndigheterna. Läkare Utan Gränser uppmanar den grekiska regeringen att omedelbart evakuera barnen till fastlandet eller till andra EU-länder så att de kan få den vård de behöver.

– Vi ser många barn med diabetes, astma och hjärtproblem som tvingas bo i tält, under usla och ohygieniska förhållanden och utan tillgång till den specialiserade vård och de mediciner som de behöver, säger Hilde Vochten, Läkare Utan Gränsers medicinska koordinator i Grekland.

– Vi har fört diskussioner med de grekiska myndigheterna om behovet av att föra barnen till fastlandet där de kan få den vård de behöver, fortsätter hon. Men trots att några av dem har undersökts har ingen evakuerats ännu. Regeringens generella ovilja att hitta en snabb och fungerande lösning för de här barnen, däribland några spädbarn, är skandalös. Det förvärrar deras hälsa och kan ge livslånga konsekvenser – och i värsta fall leda till döden.

Kräver specialiserad behandling

I juli 2019 upphävde de grekiska myndigheterna tillgången till offentlig vård för asylsökande och personer som saknar uppehållstillstånd i landet. Beslutet ledde till att fler än 55 000 personer plötsligt stod utan möjlighet att få sjukvård.

Sedan mars 2019 har personalen på Läkare Utan Gränsers pediatriska klinik utanför Morialägret mött fler än 270 barn som lider av kroniska och komplexa sjukdomar, som hjärtsjukdomar, epilepsi och diabetes. Dessa tillstånd kräver specialiserad behandling, något som Läkare Utan Gränsers klinik inte har möjlighet att bistå med. Inte heller det lokala sjukhuset på Lesbos har resurser att vårda så många nya patienter och har inte heller all specialistkompetens som skulle behövas.

– Min dotter Zahra har autism och vi bor på ett litet utrymme med knappt någon elektricitet. Ofta får hon anfall mitt i natten och det finns ingen som kan hjälpa oss. Jag skulle vilja vara på ett ställe där min dotter kan leka som andra barn och dessutom få vård av en läkare, säger Shamseyeh som är från Afghanistan och bor i Morialägret.

I fyra års tid har Läkare Utan Gränser vid upprepade tillfällen riktat uppmärksamheten mot den mänskliga tragedi som utspelar sig i Morialägret. Dagens situation visar än en gång att avtalet från 2016 mellan EU och Turkiet har lett till stort lidande för många människor och att det sätter människoliv på spel.

– Barn, kvinnor och män får betala ett högt och orättvist pris för avtalet vars syfte är att avskräcka människor från att ta sig till Europa. Att förvägra barn som lider av allvarliga sjukdomar tillgång till vård är bara ännu ett cyniskt drag i det här helt ofattbara spelet, säger Tommaso Santo, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Grekland.

Läkare Utan Gränser kräver:

  • Att alla personer med kroniska och komplexa sjukdomstillstånd omedelbart evakueras från Lesbos. Detta bör ske genom inrättandet av ett system som säkerställer att personer med sådana sjukdomstillstånd, och med prioritering av barnen, förs till platser där det finns tillgång till specialiserad vård.
  • Att alla asylsökande, ensamkommande unga och personer som saknar uppehållstillstånd i Grekland omedelbart får tillgång till kostnadsfri och adekvat sjukvård.
  • Att flyktingar och asylsökande på Lesbos inte längre tvingas in i läger med fruktansvärda och inhumana levnadsvillkor. 

Läkare Utan Gränser har gett medicinskt och humanitärt stöd till asylsökande och migranter i Grekland sedan 1996. År 2014 utökade Läkare Utan Gränser sin verksamhet i Grekland för att tillgodose behoven hos ett ökande antal asylsökande, flyktingar och migranter som anlände till de grekiska öarna och fastlandet från Turkiet. Sedan 2016 har organisationen tillhandahållit tjänster såsom basal sjukvård, behandling av kroniska sjukdomar, sexuell och reproduktiv vård, fysioterapi, klinisk psykisk vård och psykiatrisk vård, liksom ett omfattande stödpaket. I dag arbetar team från Läkare Utan Gränser på öarna Lesbos och Samos samt i centrala Aten.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt För brådskande frågor på kvällar och helger. +46 708-33 77 40
Sonja Leister

Sonja Leister

Presskontakt Pressekreterare 070-193 76 17
Frida Lagerholm

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-199 32 15
Malin Lager

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13
Sanna Gustafsson

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser
Fredsborgsgatan 24 Box 47021
100 74 Stockholm
Sverige