Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Minskad mathjälp till Darfurs internflyktingar

Läkare Utan Gränser uppmanar omvärlden att ingripa för att förhindra en näringskris FN:s matprogram WFP tvingas minska matransonerna till internflyktingarna i Darfur. Läkare Utan Gränser oroas över konsekvenserna. Den 28 april 2006 meddelade WFP att man till följd av brist på finansiering tvingas skära ner mathjälpen till hälften – 1 050 kilokalorier per person och dag istället för 2 100 som är nödvändigt – till de 2,1 miljoner människor som är i behov av akut mathjälp i Darfur. Matutdelningen från WFP är i praktiken internflyktingarnas enda möjlighet att överleva. Ihopträngda i ohälsosamma läger kan människor på grund av det osäkra läget inte bruka jorden i den närbelägna bushen. Det senaste året har tillfälliga avbrott i matutdelningen resulterat i ett ökat antal patienter med grav undernäring på Läkare Utan Gränsers hälsokliniker. Under 2005 lyckades WFP förhindra en näringskris genom att varje månad dela ut mer än 40 000 ton mat till över två miljoner människor utspridda på drygt 400 platser. Denna framgångsrika insats står nu inför allvarliga hot som ett resultat av världssamfundets ovilja att svara på WFP:s appeller om finansiering. Sedan slutet av februari har FN-organet endast fått in fyra procent av de pengar som behövs för att fortsätta verksamheten i Sudan. Både USA:s och Sudans regeringar utlovade ytterligare hjälp efter att ett fredsavtal undertecknats av några av de stridande parterna den 5 maj. Visserligen har 46 procent av de pengar som WFP begärt, utlovats till den 16 maj, men matutdelningen kommer ändå inte att kunna återupptas i full skala förrän i november på grund av den tidsödande logistiken. En allvarlig näringskris hotar Darfurs internflyktingar. Hotet förvärras av att andra vitala verksamheter, såsom förråd av dricksvatten och stödet till sjukvårdsinträttningar, också påverkas av budgetnedskärningarna. – Den uteblivna mobiliseringen av givare är särskilt svår att förstå med tanke på att internflyktingarnas tillstånd har försämrats sedan förra året. Faktum är att världssamfundet beter sig som om man anser att tillhandahållandet av humanitär hjälp till Darfurs befolkning hänger på att ett fredsavtal skrivs på av de stridande parterna, säger Fabrice Weissman för Läkare Utan Gränser i Darfur. Den annalkande regnperioden och de ”magra” månaderna före nästa skörd ökar risken för en näringskris. Från världens regeringar behövs omedelbar finansiering till WFP, andra konkreta insatser samt särskilda fonder så att mathjälp kan transporteras med kort varsel (med flyg om så krävs) till utdelningsplatserna. För att undvika en katastrof är internflyktingarna i Darfur beroende av fullständiga matransoner så snart som möjligt. Läkare Utan Gränser är verksamt i Darfur sedan november 2003. För närvarande arbetar 170 internationella volontärer och över 2 600 lokalt anställda på 18 platser.

Ämnen


För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Kontakter

Pressjourtelefon

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40
Frida Lagerholm

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15
Malin Lager

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13
Catinka Agneskog

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42
Sanna Gustafsson

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser
Fredsborgsgatan 24 Box 47021
100 74 Stockholm
Sverige