Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nio av tio barn nekas livräddande hiv/aidsbehandling

Stockholm 20081128 -- Nio av tio barn med hiv har inte tillgång till livsuppehållande antiretrovirala läkemedel. Detta utgör särskilt ett hot mot barn som föds med viruset. Av dem kommer hälften att dö före sin andra födelsedag om de inte får behandling. Regeringar och givare måste nu öka ambitionsnivån när det gäller att nå ut med redan existerande, barnanpassade hivtester och -läkemedel till barn som är i behov av det, säger den medicinska humanitära organisationen Läkare Utan Gränser.

Uppskattningsvis 1,9 miljoner barn är i behov av antiretroviral behandling men endast cirka 200 000 barn får de mediciner de behöver. Läkare Utan Gränser uppmanar regeringar och givare att i snabbare takt öka användningen såväl av redan existerande hivtester som av specialanpassade kombinationsbehandlingar i fasta doser - i form av en enda tablett som innehåller alla nödvändiga läkemedel.

- Det var när vi började använda det här pillren som vi lyckades öka antalet barn som fick antiretroviral behandling i våra projekt, säger läkaren Tido von Schoen-Angerer, chef för Läkare Utan Gränser kampanj för tillgång till livsnödvändiga mediciner.

- Vi har visat att det går att anpassa hivvården efter små barns behov. Nu uppmanar vi regeringar och givare att sätta upp ambitiösa mål och att sluta lämna majoriteten av de hivsmittade barnen åt sitt öde.

I rika länder förekommer nästan inga fall av hiv bland barn längre. Denna utveckling har varit möjlig genom att man på ett framgångsrikt sätt förhindrar att viruset överförs från mor till barn. Hivsmittade barn återfinns alltså nästan uteslutande i fattiga länder. Bland läkemedelsbolag saknas ekonomiska incitament för att utveckla enklare tester och nya läkemedel för barn med hiv.

- Det är möjligt att behandla barn i dag men vi behöver fler barnvänliga läkemedel och diagnostikverktyg. De flesta livsuppehållande mediciner finns enbart i varianter som är anpassade för vuxna. Detta måste ändras, säger Tido von Schoen-Angerer.

- Läkemedelsbolagen borde förbinda sig att ta fram och testa lättanvända och barnanpassade versioner av alla sina hivläkemedel. I annat fall måste regeringar tvinga dem att göra detta.

Bristen på enkla hivtest försvårar barns tillgång till hivvård, eftersom infektionen först måste upptäckas innan behandling kan sättas in. Ett komplicerat, DNA-baserat test där blodprov måste transporteras till ett avancerat laboratorium är i dagsläget den enda metoden för att diagnostisera spädbarn.

En övervägande majoritet av barnen blir smittade av sina mödrar i samband med graviditet, förlossning eller via bröstmjölken. Större ansträngningar för att förebygga denna smitta mellan mor och barns är avgörande. Under tiden måste även de två miljoner barn som redan är smittade få behandling.

De senaste fem åren har nästan 10 000 barn under 15 år påbörjat antiretroviral behandling i något av Läkare Utan Gränsers projekt runt om i världen. Av dessa barn är 4000 yngre än fem år.

För intervjuer och rörligt material som visar Läkare Utan Gränsers arbete med barn med hiv i Kenya kontakta Anna-Karin Modén på Läkare Utan Gränser 0708 33 77 40. Shot list för det rörliga materialet bifogas.

Ämnen

Kategorier


För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Kontakter

Pressjourtelefon

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40
Frida Lagerholm

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15
Malin Lager

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13
Catinka Agneskog

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42
Sanna Gustafsson

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser
Fredsborgsgatan 24 Box 47021
100 74 Stockholm
Sverige