Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Sjukvård utom räckhåll i Afghanistan

Pressmeddelande -

Ny rapport: Sjukvård utom räckhåll i Afghanistan

Trots årtionden av internationellt bistånd är tillgången till sjukvård i Afghanistan fortsatt begränsad och utom räckhåll för många människor. Idag släpper Läkare Utan Gränser rapporten ‘Between Rhetoric and Reality: The Ongoing Struggle to Access Healthcare in Afghanistan’ som belyser de fortsatta utmaningarna och riskerna som människor tvingas ta för att söka sjukvård.

Samtidigt som tillgången till sjukvård ofta lyfts fram som en framgångssaga av det internationella samfundet visar Läkare Utan Gränsers rapport att verkligheten är långt ifrån så enkel. Rapporten är baserad på vittnesmål från 800 patienter på organisationens sjukhus i provinserna Helmand, Kabul, Khost och Kunduz.

Christopher Stokes, generalsekreterare för Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel, berättar att var femte patient som intervjuats har en familjemedlem eller nära vän som dött under det senaste året på grund av bristande tillgång till sjukvård.

– Fyrtio procent av dem som kom till våra sjukhus berättade att de utsatts för våld, landminor, vägspärrar eller trakasserier på vägen.

För majoriteten av patienterna hade det inte varit möjligt att ta sig till den närmaste hälsocentralen när de var sjuka. Istället hade de fått resa långt för att söka vård, vilket ofta är både kostsamt och riskabelt. Johan Mast, generalsekreterare på Läkare Utan Gränser berättar om sitt besök i norra Afghanistan förra året:

– Många av de patienter och kollegor som jag pratade berättade för mig om de enorma svårigheterna med att söka sjukvård. Inte sällan fick de färdas långa sträckor och ofta genom områden som var mycket farliga på grund av pågående stridigheter, fortsätter Johan Mast.

Ignorerade vårdbehov 
Under de senaste tolv åren har regeringar som varit inblandade i kriget i Afghanistan fattat beslut om var och hur sjukvård ska tillhandahållas i landet. Ofta har dessa beslut inte grundats på människors faktiska behov, utan snarare på behovet att stabilisera landet eller vinna sympati hos befolkningen - ’winning hearts and minds’.

Ett resultat är att det fortfarande finns stora brister när det gäller att tillgodose de akuta behov som har uppstått under den pågående konflikten. Internationella givare, biståndsorganisationer och afghanska myndigheter måste snarast åtgärda de allvarliga bristerna inom hälso- och sjukvården.

Den bristfälliga sjukvården påverkar framför allt människor som bor i konfliktdrabbade områden. Bristen på säkerhet begränsar tillträdet till många områden för både hälsomyndigheter och humanitära organisationer som Läkare Utan Gränser. För att nå de mest utsatta människorna förhandlar humanitära organisationer med alla sidor i den väpnade konflikten om tillgång. Alla parter i konflikten måste bidra till att alla sjuka och sårade får tillgång till sjukvård.

 – Samtidigt som det internationella intresset för Afghanistan avtar blir Läkare Utan Gränsers medarbetare vittnen till den konflikt som fortfarande pågår i många delar av landet och till det ökande behovet av sjukvård, säger Christopher Stokes. Medan det internationella samfundet gömmer sig bakom retoriken måste befolkningen i Afghanistan ta itu med den hårda verkligheten.

Läkare Utan Gränser arbetar vid Ahmad Shah Baba-sjukhuset i östra Kabul och Boost-sjukhuset i Lashkar Gah i Helmand-provinsen. Organisationen driver också ett kirurgiskt traumacenter i Kunduz, ger livräddande kirurgisk vård till människor i norra Afghanistan, och driver även ett mödravårdssjukhus i Khost i östra Afghanistan. Vi tar inte emot några institutionella medel från någon regering för insatsen i Afghanistan utan är helt beroende av privata gåvor från allmänheten.

För mer information kontakta presstjänsten på 0708-33 77 40.


Ämnen

KategorierLäkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Presskontakt

Pressjourtelefon

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40
Frida Lagerholm

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15
Malin Lager

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13
Catinka Agneskog

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42
Sanna Gustafsson

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser
Fredsborgsgatan 24 Box 47021
100 74 Stockholm
Sverige