Pressmeddelande -

Regeringar måste ta ett steg framåt för det gemensamma globala ramverk för forskning och utveckling som nu ligger på förslag

Genève Inför världens hälsoministrar träffas i världshälsoförsamlingen nästa vecka, uppmanar Läkare Utan Gränser världens regeringar att se över hur livsnödvändig forskning och utveckling prioriteras och finansieras. Läkare Utan Gränser uppmanar regeringar att stödja det förslag som Kenya och Brasilien lagt: ett ”globalt ramverk för forskning och utveckling (R&D) för hälsa”. Förslaget får stöd från flera regeringar, men har mött stora hinder från världshälsoorganisationens (WHO) sekretariat. Den föreslagna resolutionen grundar sig på analyser och rekommendationer framtagna av den oberoende kommissionen för intellektuella rättigheter, innovationer och folkhälsa, CIPIH, (Commission on Intellectual Property, Innovation and Public Health), som initierades vid världshälsoförsamlingen 2003. Rapporten ger stöd för att nuvarande regler för forskning och utveckling, som utgår från att patent ska stimulera forskning, inte ger incitament för nödvändig forskning för människor i låg- och medelinkomstländer. Tuberkulos är ett utmärkt exempel som belyser hur systemet fallerat. – Trots enorma behov och närmare två miljoner döda varje år, så är vi fortfarande hänvisade till test som bara diagnostiserar hälften av fallen, och som kräver långa, påfrestande och allt mer ineffektiva behandlingar, säger Tido von Schoen-Angerer, chef för forskning och utveckling vid Läkare Utan Gränsers Access to Essential Medicines. Nuvarande system uppmuntrar forskning och utveckling av läkemedel som säljer bra, inte läkemedel som tillgodoser hittills förbisedda behov. Genom att styra forskningen mot redan etablerade marknader, ignorerar läkemedelsindustrin låg- och medelinkomstländers behov. En undersökning från Läkare Utan Gränser, visar att endast en procent av de läkemedel som kom ut på marknaden mellan 1974 och 2004 gäller försummade sjukdomar som kala azar, sömnsjuka och tuberkulos. – CIPIH-rapporten kräver handling från regeringar och världshälsoorganisationen, säger Ellen´t Hoen, ansvarig för policy och lobbying, i Accesskampanjen. – Det har varit svårt att försöka intressera WHO för de här frågorna. – Regeringar måste arbeta för att förändra spelets regler, om inte människor ska fortsätta dö för att de sjukdomar de lider av inte genererar några vinster, säger Läkare Utan Gränsers internationella ordförande, Rowan Gillies, vid en presskonferens i Genève. – Om världshälsoförsamlingen inte kommer fram med ett starkt initiativ som lägger grunden för ett ramverk för behovsdriven forskning och utveckling, och säkrar offentlig finansiering, kommer WHO och regeringarna ännu en gång missa tillfället att bemöta viktiga hälsobehov. Trots att produktutveckling inte hör till de ordninarie verksamheterna i en humanitär organisation, så har Läkare Utan Gränser inget annat val än att gå in på detta område. Efter att ha medfinansierat "Drugs for Neglected Diseases Initative" (DNDi) i tre år, så samarbetar nu Läkare Utan Gränser med Diagnostics Development Unit vid Cambridge Universitetet, som utvecklar mycket behövda enkla, billiga och snabba hivtester för bruk i resursfattiga miljöer, kallade Samba (Simple AMplification BAsed nucleic acid test). Svårigheten att diagnosticera hiv hos små barn i resurssvaga miljöer utgör i nuläget ett hinder för att sätta in livsförlängande behandling. Om utvecklingen av Sambatestet går bra, så kommer testet att kunna diagnostisera hiv hos små barn och underlätta övervakning av hiv hos vuxna. – Vi syftar till att underlätta nuvarande tekniker, så att barn med hiv/aids kan diagnostiseras meddetsamma, utan specialutrustning, högutbildad personal och dyr utrustning, säger Helen Lee, ledande forskare bakom projektet vid Cambridge universitet. – Vi måste stödja detta projekt, eftersom industrin inte lyckas möta behoven hos de mest sårbara, och för att regeringarna och WHO inte heller de tar något ansvar, säger Tido von Schoen–Angerer. – Vi agerar bara inhoppare, det är just den här typen av forskning och utveckling som behövs fast i mycket större skala. För detta behövs ett globalt ramverk.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Kontakter

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57