Skip to main content

​Självmord och psykisk ohälsa bland yazidier i Irak

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2019 13:45 CEST

Läkare Utan Gränser började arbeta med psykisk hälsa i december 2018 i staden Sinuni, Irak, där många av den sedan länge förföljda yazidiska minoriteten bor. Foto: Emilienne Malfatto.

Efter flera år av våld och massflykt är den psykiska ohälsan omfattande bland yazidierna i Sinjar-provinsen i nordvästra Irak. På Världsdagen för psykisk hälsa efterlyser Läkare Utan Gränser en ökning av investeringarna vad gäller vård och behandling av psykiska problem, inte bara i Sinjar utan hela Irak.

Mellan april och augusti i år tog akutmottagningen på Sinuni-sjukhuset emot 24 patienter som hade försökt ta livet av sig - sex av dem överlevde inte. Av de 24 personerna var 46 procent under 18 år, den yngsta bara 13 år gammal. Hon hade hängt sig och var död när hon kom till sjukhuset. Drygt hälften av de 24 patienterna var kvinnor, och av dem dog fyra efter att ha tänt eld på sig själva. Andra hade försökt ta livet av sig genom att skära sig i handlederna, ta gift, överdosera medicin eller genom att använda skjutvapen.

Läkare Utan Gränser började arbeta med psykisk hälsa i december 2018 i staden Sinuni, där många av den sedan länge förföljda yazidiska minoriteten bor. Sedan dess har vi tagit emot 286 patienter, av vilka 200 fortfarande är under behandling. Den vanligaste diagnosen är depression (40%), följt av konversionsstörning[1] (18 %) och ångest (17%). Vissa psykiatriska symptom och personlighetsstörningar, såsom posttraumatiskt stressyndrom (3%), har också diagnostiserats. De senaste månaderna har Läkare Utan Gränser utökat insatserna för psykisk ohälsa i området. Ändå är behovet större än vad våra team mäktar med och de har därför blivit tvungna att sätta upp patienter på väntelista.

Läkare Utan Gränser efterlyser nu ökade internationella och nationella investeringar inom vård och behandling av psykisk ohälsa, inte bara i Sinjar-provinsen utan i hela Irak som fortfarande återhämtar sig efter år av brutala krig och ekonomisk instabilitet.

— I den första undersökningen av psykisk ohälsa som vi gjorde i Sinuni 2018[2] framkom att samtliga familjer hade åtminstone en medlem som led av mild eller allvarlig psykisk ohälsa, säger läkaren Marc Forget, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insats i Irak.

Det omfattande problemet med psykisk ohälsa är också något som har bekräftats av de lokala myndigheterna, fortsätter han.

— När vi först träffade chefen för sjukhuset i Sinjar, staden på andra sidan Sinjarberget som blev så förstörd av IS, berättade han att alla i området är i behov av psykologiskt stöd, inklusive han själv. Detta stämde överens med vad vi såg när vi drog igång våra aktiviteter – att vi stod inför en mycket allvarlig och omfattande hälsokris, och även att den så specifikt hängde ihop med det kollektiva trauma som yazidierna nyligen genomlevt.

Det var i augusti 2014 som Islamiska staten, IS, attackerade den religiösa gruppen yazidier som bodde i regionen kring Sinjar. Det som sedan skedde är en tragedi där mord, våldtäkt, kidnappningar och slaveri följdes av massflykt till framförallt närliggande kurdiska områden. FN har erkänt IS illdåd i Sinjar-provinsen som ett folkmord.

Men det är inte bara i Sinjar som problem finns med bristande tillgång på vård och behandling för psykisk ohälsa. I Irak råder en omfattande brist på utbildade psykiatriker, psykologer och rådgivare inom psykisk hälsa, samtidigt som behoven av hjälp är enorma efter åratal av brutalt våld och krig.

— Trots att det finns stora behov i Sinjar kan vi inte hitta kvalificerade psykiatriker och psykologer i Irak. Så vi tvingas vi ta in internationell personal, vilket inte är idealiskt och inte heller hållbart på längre sikt, säger Marc Forget.

— Det behövs mer pengar och mer läkemedel till att vårda och behandla psykisk ohälsa i Irak. Men framförallt finns ett behov av mer utbildad och kvalificerad personal, och att de är beredda att arbeta på landsbygden och i konfliktdrabbade områden där bristen på psykologiskt stöd är stort.

Läkare Utan Gränser i Sinuni

Ett team från Läkare Utan Gränser började stödja Sinuni-sjukhuset med akut- och mödravård i december 2018 och insåg snabbt att det fanns ett enormt behov av psykologiskt stöd i området. Sedan dess har teamet ökat sina aktiviteter gällande psykisk ohälsa på sjukhuset samt genom mobila kliniker till dem som flytt till Sinjarberget.

Utöver kliniken för psykisk ohälsa har Läkare Utan Gränser sedan början av 2019 haft 9 770 patientbesök på akutmottagningen, 6 390 för ytterligare behandling på sjukhuset och bistått vid 475 förlossningar.

[1] En störning vars mest framträdande drag av fysisk funktionsbrist tyder på en fysisk sjukdom, men som i verkligheten uttrycker en psykologisk konflikt eller psykiskt behov. Symtomen kan innefatta blindhet, dövhet, dubbelseende, balansproblem, sväljningssvårigheter, förlamningar, röstförlust och annat liknande.

[2] 52 personer deltog i undersökningen som genomfördes i september 2018.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se