Pressmeddelande -

Skriande behov på Afrikas horn

Svår torka, höga matpriser och pågående konfliker på Afrikas horn har lett till den största hungerkatastrofen på flera decennier. Läkare Utan Gränser är på plats i flera områden i Somalia samt i gränsområdena mot Etiopien och Kenya.

- Undernäringsprojekten som vi bedriver i Somalia är överbelastade. Just nu har vi över 3 400 barn inskrivna i våra näringsprogram, säger Joe Belliveau, Läkare Utan Gränsers ansvarige i Somalia. De senaste veckorna har vi sett en dramatisk ökning av människor som har färdats hundratals kilometer för att söka vård och få behandling för deras undernärda barn.

Samtidigt har tiotusentals somalier flytt till Kenya och Etiopien där de bland annat samlas i världens största flyktingläger i Dadaab, i östra Kenya. Människor strömmar in i snabb takt och endast under juni har Läkare Utan Gränser behandlat tre gånger så många patienter som under hela förra året. På ett av Läkare Utan Gränsers behandlingscenter i utkanten av lägret kan man konstatera att en stor andel av patienterna är undernärda och att över en tredjedel är akut undernärda. En undersökning som Läkare Utan Gränser gjort visar dessutom att 43 procent av alla barn mellan fem och tio år är undernärda.  

Utöver problemen med undernäring är Läkare Utan Gränser mycket oroade över förseningar i mathjälpen. Den 30 juni har människor fått mat som räcker i 15 dagar. Nästa matranson väntas först om 40 dagar.

- De familjer som kommer till Dadaab söker en fristad. Det är oacceptabelt att de måste vänta så länge på att få den mest grundläggande formen av hjälp i form av mat och vatten, säger Emilie Castaigner, Läkare Utan Gränsers ansvariga på plats i Kenya.

I sydöstra delen, i Dolo Ado, på gränsen mot Etiopien, tar sig omkring 1 400 människor över gränsen varje dag. I ett läger anpassat för 45 000 ryms redan omkring 100 000 människor. Bland de patienter som som Läkare Utan Gränser undersökt i transitlägren i Etiopien är 37 procent av barnen under fem år undernärda. För tillfället behandlar Läkare Utan Gränser över 6 800 barn i sina näringsprogram.

- Läkare Utan Gränser har nått sin fulla kapacitet och vi måste nu utöka vår verksamhet i lägren. Det råder ett skriande behov av medicinsk och humanitär hjälp i landet. Det är nödvändigt att andra organisationer engagerar sig för att bistå i den pågående krisen, säger Alfonso Verdú, landansvarig i Etiopien.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Somalia sedan 1991 och bedriver idag verksamhet i åtta regioner i södra Somalia. Projekten drivs av 1300 anställda somalier med stöd av runt 100 medarbetare baserade i Nairobi. Läkare Utan Gränser accepterar inte någon statlig finansiering för sina projekt i Somalia utan all finansiering kommer från privata givare.

För mer information och intervjuer kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • dadaab
  • afrikas horn
  • somalia
  • undernäring

Kontakter

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57