Gå direkt till innehåll
Snabba insatser krävs mot multiresistent tuberkulos

Pressmeddelande -

Snabba insatser krävs mot multiresistent tuberkulos

Idag lever 12 miljoner människor i världen med tuberkulos. Nya siffror tyder på att spridningen av den dödligare, multiresistenta formen av sjukdomen är mycket större än tidigare beräknat.

Den globala tuberkuloskrisen sammanfaller med stora brister i tillgången till diagnos och behandling av sjukdomen. De befintliga diagnostiska verktygen och läkemedlen är föråldrade och dyra, och otillräcklig internationell finansiering för kampen mot sjukdomen kan leda till ytterligare spridning av den. Mindre än fem procent av tbc-patienterna i världen får korrekt resistensdiagnos, och bara 10 procent av patienterna med multiresistent tuberkulos beräknas få behandling. I fattiga länder, där förekomsten är som högst, är de långt färre än så.

- Överallt där vi undersöker förekomsten av resistent tuberkulos finner vi den i oroväckande omfattning, vilket tyder på att aktuell statistik endast skrapat på ytan av problemet, säger Läkare Utan Gränsers ordförande Dr Unni Karunakara. Samtidigt minskar givarstödet för att upptäcka och behandla multiresistent tuberkulos.

Data som samlats in från Läkare Utan Gränsers projekt runt om i världen har chockat läkare som arbetar med sjukdomen.

I norra delen av det centralasiatiska landet Uzbekistan hade 65 procent av patienterna som behandlats av Läkare Utan Gränser under 2011 diagnosen multiresistent tuberkulos. Av dem hade 30 - 40 procent sökt till organisationens klinik för första gången. Ett oöverträffat antal även i ett globalt perspektiv och ett tecken på att den resistenta formen av tbc inte bara uppkommer av felaktig behandling av tuberkulos, utan också smittar direkt.

I Sydafrika, där förekomsten av tuberkulos är en av de högsta i världen, har Läkare Utan Gränser sett en ökning med 211 % av tbc-diagnoserna per månad, efter införandet av ett nytt snabbtest. Av de bekräftade tbc-patienterna var 13 procent resistenta mot läkemedlet rifampicin, ett av de mest effektiva som finns för behandling av tuberkulos.

I Burma har än så länge bara drygt 300 patienter av totalt 9 300 årliga fall av multiresistens tuberkulos fått behandling. När den globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria ställde in sin elfte finansieringsrunda i december 2011 innebar det ett allvarligt hot mot en femårsplan för att nå ytterligare 10 000 personer som lever med multiresistent tuberkulos i Burma.  I flera andra länder undergrävs planerna på att utöka testning och behandling.

Läkare Utan Gränser uppmanar regeringar, internationella givare och läkemedelsbolag att bekämpa spridningen av resistent tuberkulos med ny finansiering och nya insatser för att utveckla effektiva och prisvärda diagnosverktyg och läkemedel.

- Vi behöver nya läkemedel, ny forskning, nya behandlingsprogram och ett nytt engagemang från internationella givare och regeringar att ta itu med denna dödliga sjukdom, säger Dr Karunakara. Först då kommer fler människor testas, behandlas och botas. Världen kan inte längre luta sig tillbaka och ignorera hotet från multiresistent tuberkulos. Vi måste agera nu.

Enligt WHO är tuberkulos den näst vanligaste dödsorsaken i världen idag. Globala fondens nedskärningar gör att inga nya pengar kommer betalas ut innan 2014, vilket gör det omöjligt för många fattiga länder att göra omfattande insatser mot epidemin.

För intervju med en svensk läkare som arbetar med tuberkulospatienter i Uzbekistan, kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708 - 337740.

Ämnen


För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt För brådskande frågor på kvällar och helger. +46 708-33 77 40
Sonja Leister

Sonja Leister

Presskontakt Pressekreterare 070-193 76 17
Frida Lagerholm

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-199 32 15
Malin Lager

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13
Sanna Gustafsson

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57

Relaterat material