Pressmeddelande -

Somalia - Krav på hävda restriktioner

I samband med den förvärrade undernäringskatastrofen i Somalia vädjar nu Läkare Utan Gränser till alla involverade parter i Somalia att utöka hjälpinsatserna och häva restriktionerna i landet.

Den rådande situationen drabbar den redan utsatta civilbefolkningen. Brist på ett fungerande hälso- och sjukvårdsystem i landet tvingar tusentals somalier över gränserna till grannländerna Kenya och Etiopien. En tredjedel av de anländande barnen lider av akut undernäring. Väl framme i lägren är det en lång väntan för att registreras sig, för att sedan klara tillvaron i de redan överfulla och kaotiska flyktinglägren i Dadaab, Kenya och i Dolo Ado, Etiopien.

– Alla människor borde få tillgång till vård, både i Somalia eller när de flyr till grannländerna, säger Jean Clément Cabrol, operativ ansvarig för Läkare Utan Gränser.

– Kenya och Etiopien tar emot majoriteten av de somaliska flyktingarna och länderna borde först och främst prioritera öppnandet av nya läger, samt förbättra de befintliga, fortsätter Cabrol.

Det internationella samfundet har ett delat ansvar med att hjälpa de somaliska flyktingarna med att effektivisera registreringen, bistå med mat och tak över huvudet. För närvarande beror förseningarna på byråkratiska restriktioner och en förändring måste ske snabbt.

Två decennier av inbördeskrig har försvagat den somaliska befolkningen som nu även utsätts för missväxt, boskapsdöd och höjda matpriser. Läkare Utan Gränsers näringskliniker är nära bristningsgränsen. Vissa kliniker har tagit emot sju gånger fler patienter i år jämfört med samma tidpunkt under förra året.

I de krisdrabbade regionerna behandlar Läkare Utan Gränser över 10 000 gravt undernärda barn. I Somalia behandlar Läkare Utan Gränser för närvarande 3 000 barn för undernäring och verksamheten måste snabbt utökas för att kunna bistå de det växande antalet nyanlända flyktingar. På flera ställen, som i Juba Valley, har människor byggt upp tillfälliga läger som nu hyser över 5000 människor.

– Inbördeskrig, restriktioner för flygfrakt och tillstånd för internationell personal, i kombination med dålig administration, ligger till grund för den nuvarande krisen för det somaliska folket, säger Unni Karunakara, internationell ordförande för Läkare Utan Gränser. Det är av största vikt att både restriktioner och andra hinder för hjälpinsatser nu hävs då situationen fortsätter att förvärras.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Somalia sedan 1991 och bedriver idag verksamhet i åtta regioner i södra Somalia. Projekten drivs av 1 400 anställda somalier, med stöd av runt 100 medarbetare baserade i Nairobi. Läkare Utan Gränser accepterar inte någon statlig finansiering för sina projekt i Somalia utan all finansiering kommer från privata givare.

Läs mer om Läkare Utan Gränsers arbete på Afrikas horn, här.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • somalia
  • undernäring
  • inbördeskrig somalia
  • svält

Kontakter

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57