Pressmeddelande -

Sverige: lyssna på de fattiga ländernas krav

I samband med att WTO återupptar förhandlingarna kring förslaget om att pausa patent på covidvaccin och andra medicinska produkter uppmanar Läkare Utan Gränser rika länder, inklusive Sverige, att sluta blockera förslaget.

Den 14 september återupptas förhandlingarna inom världshandelsorganisationen WTO om att frångå immaterialrätten, bland annat patent, på covidvaccin och andra medicinska produkter under coronapandemin. Trots att den tredje vågen av pandemin slagit hårt mot många fattiga länder så fortsätter EU, inklusive Sverige, att motsätta sig förslaget.

Läkare Utan Gränser har under året rapporterat om enorma utmaningar i bekämpningen av covid-19 i länder som Indien, Libanon, Jemen, Brasilien och Mexiko.

Genom att ta bort de immaterialrättsliga hindren kring covidvaccinen skulle tillverkare i låg- och medelinkomstländer snabbare kunna tillverka egna kopior av vaccinen. Forskningsdata och annan information som i nuläget hålls hemlig skulle också kunna delas i större utsträckning för att snabba på forskning och utveckling.

Som läget ser ut nu står sjukvårdspersonal och sårbara grupper i många låg- och medelinkomstländer fortsatt utan en första dos vaccin mot covid-19 medan de rika länderna snart har vaccinerat hela sin vuxna befolkning.

Enligt siffror från världshälsoorganisationen WHO har Sverige administrerat över 13 miljoner doser covidvaccin. Sydsudan, ett land med en miljon fler invånare än Sverige, har enbart administrerat 67 000 doser.

– Sverige och EU ger förslaget kalla handen under förevändningen att de befintliga marknadslösningarna räcker. Det här är en märklig inställning, när anledningen till förslaget är att över 100 länder uppger att de ser stora hinder i det nuvarande systemet och tillfälligt vill kunna frångå immaterialrätten för att kunna bekämpa pandemin i sina länder, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser i Sverige.

Ett hundratal låg- och medelinkomstländer, med Indien och Sydafrika i spetsen, står bakom förslaget. Förslaget stöttas dessutom av världshälsoorganisationen WHO, en rad FN-organ och 400 civilsamhällesorganisationer.

De rika länderna har köpt upp en övervägande majoritet av de befintliga vaccindoserna. Många av dessa doser riskerar att hinna gå ut innan de används. EU beräknas ha 875 miljoner doser i överskott fram till årsskiftet. Utöver att omgående ändra sin position kring WTO-förslaget måste de rika länderna dela med sig av överskottsdoserna.

– Det snabbaste sättet att rädda liv nu är att rika länder omfördelar sina överskottsdoser till låg- och medelinkomstländer. Det här måste ske omgående innan doserna går ut. Men samtidigt måste de rika länderna sätta press på läkemedelsbolagen att dela med sig av teknologin kring vaccinen så att fler tillverkare i låg- och medelinkomstländer kan börja tillverka vaccinen, och allt som kan innebära immaterialrättsliga hinder måste tas bort. På så sätt kan vi säkra att det finns fler vaccin framöver och minska den globala orättvisan kring fördelning av vaccin, diagnostik och andra verktyg för att bekämpa pandemin, säger Pieter-Jan van Eggermont.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • covid-19
  • covidvaccin

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Kontakter

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57