Gå direkt till innehåll
En covidpatient i Amazonasregionen, Brasilien, blir buren till ambulansen. Brasilien har drabbats hårt av pandemin och ställer sig bakom WTO-förslaget om att frångå patent under pandemin. Foto: Diego Baravelli.
En covidpatient i Amazonasregionen, Brasilien, blir buren till ambulansen. Brasilien har drabbats hårt av pandemin och ställer sig bakom WTO-förslaget om att frångå patent under pandemin. Foto: Diego Baravelli.

Pressmeddelande -

Sverige måste ställa sig bakom WTO-förslag för ökad tillgång till covidvaccin

Imorgon, torsdag, möts medlemsländerna i världshandelsorganisationen WTO för att diskutera frågor kring handel och immaterialrätt i ljuset av coronapandemin. Sverige måste ställa sig bakom förslaget att frångå immaterialrätten för att säkerställa att medicinska produkter mot covid-19 når alla i världen, anser Läkare Utan Gränser.

Indien och Sydafrika lämnade i oktober förra året in ett förslag till WTO som avser att länder tillfälligt ska kunna frångå patent- och immaterialrätten för att importera eller tillverka billigare generiska versioner av vaccin, läkemedel, tester och medicinsk utrustning mot covid-19 till dess att global flockimmunitet är uppnådd.

Om förslaget röstas igenom skulle detta vara en tydlig signal till potentiella tillverkare att börja producera till exempel covidvaccin utan att hindras av patent eller monopol.

– Det är ytterst oroande att Sverige inte gett sitt stöd till förslaget, särskilt med tanke på att regeringen flera gånger betonat att jämlik global tillgång till covidvaccin är av högsta prioritet, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser.

Hittills är tillgången till covidvaccin mycket begränsad i låg- och medelinkomstländer. Enligt världshälsoorganisationen WHO har runt 39 miljoner doser vaccin mot covid-19 distribuerats i höginkomstländer. Samtidigt har bara ett låginkomstland i världen, västafrikanska Guinea, tagit emot 25 doser covidvaccin. Läkare Utan Gränser befarar förödande hälsoeffekter om vaccinationer inte inleds omgående även i fattiga länder.

– Världen är just nu uppdelad i de som har och de som inte har resurserna för att bekämpa pandemin. Sverige och andra rika länder kan inte slösa ännu mer tid. Vi måste hitta konstruktiva lösningar för att öka den global tillgången till covidvaccin nu. I det här arbetet är WTO-förslaget mycket viktigt säger Pieter-Jan van Eggermont,

Förslaget har hittills fått stöd av runt hundra länder samt fler än 400 civilsamhällesorganisationer och FN-organ. Däremot saknas stöd från EU (inklusive Sverige) samt höginkomstländer som USA, Storbritannien, Japan, Australien och Schweiz.

Accesskampanjen

Läkare Utan Gränsers Accesskampanj har i över 20 år verkat för att öka tillgången till läkemedel och vaccin världen över.

Läs mer: Fem anledningar till varför WTO-förslaget skulle förändra spelplanen för bekämpningen av pandemin 

Ämnen

Kategorier


För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Presskontakt

Pressjourtelefon

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40
Frida Lagerholm

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-199 32 15
Malin Lager

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13
Sanna Gustafsson

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser
Fredsborgsgatan 24 Box 47021
100 74 Stockholm
Sverige