Pressmeddelande -

Svikande stöd hotar kampen mot hiv/aids

Svikande stöd från internationella givare hotar att undergräva flera års framgångsrik kamp mot hiv/aids. Miljontals människors liv ligger nu i händerna på bidragsgivarna.

Läkare Utan Gränser presenterar rapporten “No time to quit: HIV/AIDS treatment gap widening in Africa” som vädjar till att givare och nationella regeringar ska fortsätta med ett långsiktigt engagemang i kampen mot hiv/aids.

Rapporten bygger på analyser som gjorts i åtta länder i Afrika söder om Sahara. Syftet är att att illustrera hur internationella finansieringsinstitut såsom PEPFAR (The US President's Emergency Plan for AIDS Relief), Världsbanken, UNITAID och givare till Globala fonden, har beslutat att begränsa, minska eller helt dra tillbaka bidrag för hivbehandling och antiretrovirala läkemedel (ARV) under de kommande åren.

– Vi kan inte ge upp kampen halvvägs och låtsas att krisen är över, säger Mit Philips, analytiker för hälsofrågor på Läkare Utan Gränsers policyenhet och medförfattare av rapporten. Minskade bidrag förhindrar att fler människor får tillgång till behandling och hotar att underminera alla framsteg som gjorts sedan bromsmediciner började användas.

Under år 2009 och 2010 minskade PEPFAR sin budget för inköp av bromsmediciner och har infört ett totalstopp av sin övergripande hiv/aids-budget. Andra givarorgan, som UNITAID och Världsbanken, reducerar under kommande år finansieringen av antiretrovirala läkemedel i Malawi, Zimbabwe, Moçambique, Uganda och Kongo-Kinshasa.

Globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria, det största finansieringsorganet i kampen mot hiv/aids, står inför stora nedskärningar. Länder som USA, Nederländerna och Irland har redan meddelat att de minskar sina bidrag till Globala fonden. År 2009-2010 reducerades Globala fondens finansiella bidrag till mottagarländernas redan godkända ansökningar med 8-12 procent.

Minskade finansiella bidrag leder till att färre människor kan påbörja sin ARV-behandling. I länder som Sydafrika, Uganda och Kongo-Kinshasa har sex gånger färre patienter påbörjat ARV-behandling. Redan svaga hälsovårdssystem möter ökade påfrestningar när fler patienter som inte kan påbörja behandling istället behöver intensivvårdas. Sinande lager och otillförlitlig tillgång till mediciner är redan verklighet. Läkare Utan Gränser har nyligen fått förfrågan från regeringar och andra aktörer att täcka behovet av läkemedel i länder som Malawi, Zimbabwe, Kongo-Kinshasa, Kenya och Uganda.

– Hivsmittade som fått tillgång till behandling har fått hoppet tillbaka, säger Kristina Bolme Kühn, sjuksköterska och ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige. Men minskade bidrag innebär att fler människor dör och barn blir föräldralösa. Om det inte finns mediciner finns det ingen framtid. Vi kan inte vända ryggen åt dessa människor nu.

Antiretroviral behandling är livräddande, men också livslång. Det innebär att antalet patienter under behandling ökar år efter år, vilket kräver att finansieringen stegvis växer och är hållbar.

Kampen mot hiv/aids är inte över. Nio miljoner människor behöver livräddande behandling men saknar tillgång till den. Läkare Utan Gränser vädjar till ett långvarigt och förnyat engagemang från givare och nationella regeringar i kampen mot hiv/aids, för att detta hälsohot ska kunna bekämpas.

För mer information eller intervju med Kristina Bolme Kühn kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • hiv i afrika
  • hiv-behandling
  • hiv/aids

Kontakter

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57