Skip to main content

SYRIEN: Tusentals behandlas för neurotoxiska symptom

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2013 18:11 CEST

Stockholm 130824: Tre sjukhus, som stöds av Läkare Utan Gränser, har rapporterat att de i Damaskus-området i Syrien på mindre än tre timmar fick in cirka 3 600 patienter som uppvisade neurotoxiska symptom på morgonen onsdagen den 21 augusti. Av dessa patienter har, enligt uppgift, 355 dött. 

Sedan 2012 har Läkare Utan Gränser byggt upp ett starkt och pålitligt samarbete med läkare, sjukhus och vårdinrättningar i Damaskus-området (Damascus governorate) och försett dem med läkemedel, medicinsk utrustning och teknisk support. På grund av stora säkerhetsrisker har Läkare Utan Gränsers egen personal inte kunnat arbeta direkt på sjukvårdsinrättningarna.

– Medicinsk personal som arbetar i på dessa sjukvårdsinrättningar har delat med sig av detaljerad information till Läkare Utan Gränsers läkare om att ett stort antal patienter anlänt med symptom som kramper, överskott av saliv, sammandragna pupiller, dimsyn och andnöd, säger Bart Janssens, ansvarig för Läkare Utan Gränsers verksamhet i Syrien.

Patienterna behandlades med atropin, ett läkemedel som används för att behandla neurotoxiska symptom och som Läkare Utan Gränser har bistått med. Läkare Utan Gränser försöker nu att fylla på vårdinrättningarnas tomma lager samt bistå med ytterligare medicinska förnödenheter och support.

– Läkare Utan Gränser kan varken vetenskapligt bekräfta orsaken till dessa symtom eller fastställa vem som är ansvarig för attacken, säger Janssens.

– Men de rapporterade symptomen hos patienterna, utöver det epidemiologiska mönstret av händelser - som kännetecknas av den massiva tillströmningen av patienter under en kort tid, patienternas ursprung och kontaminationen av medicinsk personal och människor som jobbar med första hjälpen – indikerar starkt att de utsatts för neurotoxiska medel. Detta skulle i så fall utgöra ett brott mot internationell humanitär rätt som absolut förbjuder användning av kemiska och biologiska vapen.

Förutom de 1 600 flaskor atropin som levererats under de senaste månaderna, har Läkare Utan Gränser nu skickat 7 000 extra flaskor till anläggningar i området. Behandling av neurotoxiska patienter är nu helt integrerat i Läkare Utan Gränsers medicinska strategier i samtliga sjukvårdsprogram i Syrien.

– Läkare Utan Gränser hoppas att oberoende utredare ska ges omedelbar tillgång till att bringa klarhet i vad som hänt, säger Christopher Stokes, Läkare Utan Gränsers internationelle generalsekreterare.

– Den här senaste attacken och de massiva medicinska behov som följer på den kommer ovanpå en redan katastrofal humanitär situation, som kännetecknas av extremt våld, förskjutning av människor och avsiktlig förstörelse av medicinsk utrustning. I fråga om sådana extrema kränkningar av humanitär rätt, kan det humanitära biståndet inte svara effektivt och blir meningslöst självt.

Läkare Utan Gränser ger medicinsk hjälp i Syrien genom två olika metoder. Organisationens internationella och nationella personal arbetar på sex sjukhus och fyra vårdcentraler i inrättningar som ligger helt under organisationens direkta kontroll i norra Syrien. I områden där Läkare Utan Gränser inte kan skicka sina egna team på grund av osäkerhet eller att organisationen inte har tillgång till platsen, har organisationen utökat det program som inleddes för två år sedan för att stödja syriska medicinska nätverk, sjukhus och sjukvårdsinrättningar, genom att bistå med läkemedel, medicinsk utrustning, teknisk rådgivning och support . Genom det sistnämnda programmet, stödjer Läkare Utan Gränser 27 sjukhus och 56 medicinska anläggningar runtom i hela Syrien.

Från juni 2012 till och med slutet av juni 2013 genomförde Läkare Utan Gränser mer än 55 000 medicinska konsultationer, 2 800 kirurgiska ingrepp, och hjälpte till vid 1 000 födelser inne Syrien. Läkare Utan Gränser har också genomfört mer än 140 000 konsultationer för syriska flyktingar i grannländerna.

För mer information kontakta presstjänsten på 0708-33 77 40.Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument