Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Toppmöte måste göra vacciner billigare

Inför morgondagens toppmöte om vaccin i Abu Dhabi varnar Läkare Utan Gränser för att höga priser på nya vacciner kan tvinga fattiga länder att avstå från att i framtiden vaccinera sina barn fullt ut. Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) och läkemedelsföretagen uppmanas utvidga vaccinrabatterna så att fler barn kan vaccineras.

På toppmötet mötet, som leds av  FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon, Bill Gates och General Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, kronprinsen av Abu Dhabi, kommer vaccinernas roll för att uppnå global barnhälsa att diskuteras.

Priset för att vaccinera ett barn har ökat med 2700 procent under det senaste decenniet. År 2001 kostade det ca 10 kronor att till fullo vaccinera ett barn mot sex sjukdomar. Elva vacciner ingår i dagens vaccinpaket, och det totala priset har stigit till ca 265 kronor, till stor del eftersom två nya dyra vacciner - mot pneumokocker och rotavirus - har lagts till, och utgör tre fjärdedelar av kostnaden. Nyare vacciner är betydligt dyrare än äldre: att vaccinera ett barn mot mässling kostar 1,70 kronor. Att samtidigt skydda ett barn mot pneumokocksjukdomar kostar, i bästa fall, 143 kronor.

Läkare Utan Gränser vaccinerar miljontals människor varje år och stöder helt införandet av nya vacciner i utvecklingsländerna. Men förhandlingarna mellan läkemedelsföretagen och det till stor del skattefinansierade GAVI gällande de nyaste vaccinerna har inte resulterat i de större prissänkningar som skulle hjälpa fler barn. Bristen på öppenhet från företagen angående kostnaderna för vaccintillverkning och deras fokus på vinster snarare än att säkra hållbara vaccinpriser för låginkomstländer är roten till problemet.

GAVI har nyligen aviserat ett nytt avtal för att sänka priset på så kallat pentavalent vaccin. Detta är ett utmärkt exempel på vad GAVI kan åstadkomma, särskilt när det finns flera vaccintillverkare på marknaden och en sund konkurrens. GAVI bör snarast prioritera ytterligare förhandlingar för de två nyaste och dyraste vaccinen och läkemedelsföretagen bör ge GAVI bättre erbjudanden för att inte fattiga länder ska tvingas avstå från vaccination.

 – När man utgår från höga priser i rika länder, innebär även 90 procent i rabatt att man betalar ett pris som långsiktigt är mycket för högt för fattiga länder, säger Kate Elder, rådgivare för vaccinfrågor på Läkare Utan Gränsers kampanj för tillgång till livsnödvändiga läkemedel, Accesskampanjen.

– Målet här är att få fler vaccinationer för skattebetalarnas pengar. För att göra det måste vi se till att priserna kommer mycket närmare produktionskostnaden. GAVI borde göra mer för att påskynda marknadstillträdet för tillverkare med lägre kostnader, så att verklig konkurrens kan sänka priserna. Detta är särskilt viktigt för de nyaste vaccinerna, vilka är orimligt dyra.

Läkare Utan Gränser är också bekymrade över det faktum att icke-statliga organisationer och humanitära aktörer är undantagna från de GAVI-förhandlade prisrabatterna och att man under de senaste fyra åren har behövt ta till långdragna förhandlingar med läkemedelsbolag för att få tillgång till pneumokockvaccin.

För mer information kontakta presstjänsten 0708 - 33 77 40


Ämnen


--------------------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Presskontakt

Pressjourtelefon

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40
Frida Lagerholm

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15
Malin Lager

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13
Catinka Agneskog

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42
Sanna Gustafsson

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser
Fredsborgsgatan 24 Box 47021
100 74 Stockholm
Sverige