Pressmeddelande -

Två miljoner barn dör varje år i brist på vaccin

I veckan publicerar Läkare Utan Gränser och Oxfam International rapporten ’Giving Development Countries the Best Shot’ som varnar för höga priser som hämmar tillgången till livräddande vaccin för barn i resursfattiga länder.

Globala Alliansen för Vaccin och Immunisering (GAVI) som arbetar för att förbättra vaccinationsskyddet i utvecklingsländer, har nått stora framgångar med att öka tillgången till vaccin mot Hepatit B och Haemophilus influenza (Hib). Två sjukdomar som skördar många liv. Men nu hotar en akut finansiell kris på grund av höga priser och minskade medel från givare. Utan ytterligare 190 miljoner kronor i bidrag kommer GAVI tvingas till omfattande nedskärningar som riskerar minska tillgången till viktiga vacciner i fattiga länder.

– Det tar fortfarande många år för nya vacciner, som utvecklats för rika länder, att nå barn i fattiga delar av världen. Dessa framforskade vacciner är ofta dåligt anpassade till utvecklingsländers behov och förutsättningar, säger Tido von Schoen-Angerer, ansvarig för Läkare Utan Gränsers kampanj för tillgången till livsnödvändiga läkemedel.

GAVI’s försök att påskynda införandet av pneumokockvaccinet (PCV) i fattiga länder är ett exempel på de många utmaningar man står inför. PCV har under flera års tid används i rika länder och förhindrat hundratusentals fall av lunginflammation, hjärnhinneinflammation och andra allvarliga infektioner. Vaccinet har också genererat miljarder dollar i intäkter till multinationella läkemedelsföretag. Samtidigt har gemensamma ansträngningar av GAVI och andra givarländer misslyckats med att öka användandet i fattiga områden.

Trots upprepade försök av användandet av PCV i utvecklingsländer, förblir vaccinet utom räckhåll för barn i fattiga länder på grund av bristande tillgång och sinande finansiella medel. Kenya är det enda av de länder som är berättigad stöd från GAVI, som under 2010 kommer att ta del av en nyare version av det livräddande vaccinet. Kostnaden för vaccinet är över 170 kronor per barn - ett oacceptabelt högt pris för både givare och resursfattiga länder.  

– Nyare vaccin fortsätter att tillverkas av en handfull multinationella läkemedelsföretag vars särställning tillåter dem att ta ut höga priser, säger Rohit Malpani, politisk rådgivare på Oxfam. Trots GAVI’s förhandlingsposition är priset på nya vacciner för hög. Rapporten ’Best Shot’ belyser nya sätt att utveckla överkomligt vaccin för att förbättra tillgången och öka chanserna för överlevnad för miljontals barn.  
 
Läkare Utan Gränser och Oxfam kräver att det nuvarande systemet uppmuntrar utvecklingen av anpassade vaccin och garantera rimliga priser för att bekämpa att två miljoner barn dör i brist på tillgång till livsnödvändiga vacciner.

Under 2009 behandlade Läkare Utan Gränser över 50 000 fall och vaccinerade över 7,4 miljoner människor mot hjärnhinneinflammation. Under 2008 behandlades över 32 000 fall av mässling och över 1,9 miljoner barn vaccinerades under mässlingsutbrott.

För mer information kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.


Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • barnvaccin
  • vaccindoser
  • gavi
  • influensavaccin

Kontakter

Pressjourtelefon

Presskontakt Presstelefon För brådskande frågor under kvällar och helger. +46 708-33 77 40

Frida Lagerholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)10-199 32 15

Malin Lager

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 10 199 32 13

Catinka Agneskog

Presskontakt Pressekreterare +46 (0)70 193 76 42

Sanna Gustafsson

Presskontakt Strategisk kommunikatör +46 (0)70 193 73 57