Skip to main content

​Venezuela: Läkare Utan Gränser donerar medicinskt material till sjukhus i Caracas

Pressmeddelande   •   Maj 01, 2019 09:59 CEST

– Vi har donerat specialiserat medicinskt material till vårdcentraler och sjukhus i Caracas som vi står i regelbunden kontakt med. Många patienter har anlänt till de här vårdinrättningarna med skador efter trauman och materialet används för att behandla dessa skador. Om fler patienter skulle anlända de närmaste dagarna är vårdinrättningarna nu do att ta hand om dem. Vi är också beredda att utöka stödet till andra sjukhus vid behov, säger Marc Bosch, Läkare Utan Gränsers operative koordinator i Latinamerika.

I Caracas arbetar Läkare Utan Gränser med att ge medicinsk vård och psykologisk hjälp till människor som utsatts för våld, inklusive sexuellt våld. Våra team på plats står redo att utöka insatsen om nya behov skulle uppstå. Samtidigt utvärderas situationen i andra städer i landet. 

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se