Pressmeddelande -

Hjälp torkans offer!

Flera länder i östra Afrika har drabbats av den värsta torkan på 60 år och miljontals människor måste nu snabbt få hjälp med mat och vatten – annars dör de. Var med och stöd Läkarmissionens insamling för torkans offer.

I sommar har vi alla sett starka bilder i media från katastrofområdena där människor svälter. Mycket fokus har legat på de stora flyktinglägren i Etiopien och Kenya som tar emot flyktingar från Somalia. Läkarmissionen har valt att koncentrera sina insatser på att hjälpa människor att bo kvar.

- Flyktinglägren är redan överfulla. Dessutom är det en stor risk att flyktinglägren på sikt förvandlas till stora slumstäder. Om människor kan bo kvar och få stöd i sitt vardagsliv, har de större chanser att klara sig själva, även när den värsta krisen är över, säger Marcus Holmgren som ansvarar för Läkarmissionens katastrofinsatser.  

Läkarmissionen är med och förser områden i Kenya och Etiopien med mat och vatten. Speciellt stöd får barn under fem år, gravida kvinnor eller hushåll som är extra utsatta på grund av att de vuxna är drabbade av hiv/aids eller lider av något handikapp som ger nedsatt arbetsförmåga. Men även foder till djuren är en viktig komponent i den akuta katastrofhjälpen.

- Det här är områden där människor till stor del lever som boskapsuppfödare. Börjar djuren dö är det mycket allvarligt. Då kan de inte ge mat till familjen och att köpa nya djur är alldeles för kostsamt. Det är då människor kan tvingas ge sig iväg från sina hem, säger Marcus.

Läkarmissionen arbetar tillsammans med IAS (International Aid Services) i Kenya och Christian Aid i Etiopien.

Vill du vara med och hjälpa de människor som drabbats av den extrema torkan? Sätt in din gåva på 90 00 21-7 och skriv ”torka” i meddelandefältet. Om du använder ett förtryckt inbetalningskort från Läkarmissionen, skriv "torka" på den streckade raden längst ner. Tack för ditt stöd.

Du kan också köpa en vattentunna i Webaidshop här.

Foto: Christian Aid / Branwen Niclas, En herde utan boskap, i Toricha, nära den etiopiska gränsen. All hans boskap har dött under den senaste torkan

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • läkarmissionen
  • produkter
  • övrigt

Kontakter

Eva Nordenstam

Presskontakt Informationsansvarig Presskontakt 08-620 02 08 (även helg)