Pressmeddelande -

Avslag för Paradigm Pathway

LFN beslutar att avslå ansökan för Paradigm Pathway, som är ett uppgraderingsprogram för att uppgradera insulinpumpen Paradigm 511 till Paradigm 512. Företaget har inte kunnat visa på några ökade fördelar som skulle kunna motivera de högre kostnader denna uppgradering innebär. Läs beslutet i sin helhet här (pdf). http://www.lfn.se/upload/Beslut%202005/BES_051031_paradigm_pathway.pdf

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag