Pressmeddelande -

Rätt journalsystem kan spara 250 miljoner skattekronor om året, bara på läkemedel mot högt blodtryck

Landstingen bör uppgradera journalsystemen så läkare får information om hur läkemedel är subventionerade. Med rätt läkemedel till rätt patient kan samhället spara miljoner. Bara på preparat mot högt blodtryck är besparingsmöjligheten 250 miljoner kronor per år.

- I dag läggs mångmiljonbelopp på subvention av onödigt dyra läkemedel eftersom journalsystemen inte ger läkarna information om vem subventionen är riktad till. Vi vill få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel för att vi får råd med nya effektiva läkemedel som patienterna behöver, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på Läkemedelsförmånsnämnden, LFN.

LFN kan fatta två olika beslut om subvention. I de flesta fall får läkemedlet generell subvention och ingår då i högkostnadsskyddet för hela sitt användningsområde. Ibland väljer LFN att begränsa subventionen då den riktas till en viss patientgrupp eller till ett visst användningsområde. Att skriva ut läkemedel utanför begränsningen är inte kostnadseffektivt och kostar landstingen mycket pengar.

Bara för läkemedel mot högt blodtryck kan landstingen spara 250 miljoner kronor per år om läkarna följer LFN:s begränsningsbeslut. Den 1 september i år träder besluten från LFN:s granskning av läkemedel mot högt blodtryck i kraft. De innebär bland annat att angiotensin-receptor-blockerare, ARB, ska vara andrahandsval. Läkaren ska i första hand välja ACE-hämmare som effektmässigt är likvärdiga men bara kostar en tiondel. Men för att beslut om begränsad subvention ska få genomslag behöver läkare information om begränsningen när läkemedlet skrivs ut.

-Vi samarbetar med Svensk Informationsdatabas för Läkemedel för att journalsystemen ska uppgraderas och innehålla denna information som är gratis. En sådan uppgradering kan ge stora besparingar och vi vill rekommendera landstingen att prioritera detta, säger Ann-Christin Tauberman.

Möt LFN på mässan Vitalis på svenska mässan i Göteborg 26-28 maj. Där berättar vi mer om hur vi arbetar för att få ut information om läkemedels subventionsstatus via journalsystemen.


För ytterligare information kontakta:
Ann-Christin Tauberman, generaldirektör, 08-56 84 20 50
Fredrik Larsson, informationschef, 08-56 84 20 68


För tabell Besparingsmöjlighet, läkemedel högt blodtryck som har begränsad subvention (Mkr) per län, se bifogat dokumentLäkemedelsförmånsnämndens (LFN) främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska subventioneras av samhället och därmed få räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel