Pressmeddelande -

Subvention för Combigan

LFN beslutar att läkemedlet Combigan ska ingå i förmånerna. Combigan är ett kombinationspreparat avsett för behandling av ögonsjukdomen glaukom. Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till försämrad syn och blindhet och kallades tidigare grön starr. Läs beslutet i sin helhet här (pdf). http://www.lfn.se/upload/Beslut_2006/BES_060508_combigan.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans