Nyhet -

Biverkningar av fästinghalsband för hundar ovanliga

Under dagen har ett flertal medier rapporterat om en hund som har visat aggressivt beteende och där ett fästinghalsband uppges ha varit en möjlig orsak. Fästinghalsband kan i sällsynta fall kan ge neurologisk påverkan som darrningar och slöhet. Läkemedelsverket känner dock inte till att läkemedlet skulle kunna orsaka aggressivt beteende.

Fästinghalsbandet Scalibor vet. innehåller läkemedelssubstansen deltametrin. Läkemedlet utsöndras under längre tid och gör att fästingar ogärna sätter sig på hundens hud. I sällsynta fall har man sett biverkningar som avgränsade hudskador, lokal inflammation i huden med rodnad, klåda och håravfall. I ytterst sällsynta fall har neurologiska symtom som darrningar och slöhet observerats. 

Fästingar kan orsaka ett flertal olika sjukdomar hos hundar, till exempel erlichia och borrelia, varför det är viktigt att skydda hundar som vistas mycket i områden där fästingar är vanliga.

Läkemedelsverket har ännu inte tagit del av någon biverkningsrapport för nämnda händelse men bedömer att denna typ av biverkning är mycket ovanlig då den aldrig rapporterats tidigare.

Rekommendationer till hundägare:

 • Följ alltid instruktionerna i den medföljande bipacksedeln.
 • Var uppmärksam på hundens beteende vid alla typer av läkemedelsbehandling
 • Vid misstänkta biverkningar, ta av halsbandet och tvätta hunden. Symtomen avtar normalt inom 48 timmar.
 • Kontakta din veterinär och be denne rapportera biverkningar. Djurägare kan också själva rapportera biverkningar till Läkemedelsverket.

Relaterad information

 Produktinformation Scalibor vet.

 Rapportera biverkningar

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • hund
 • sidoeffekter
 • neurlogiska
 • husdjur
 • aggressivitet
 • biverkningar
 • deltametrin
 • scalibor
 • erlichia
 • borrelia
 • fästing
 • fästinghalsband

Regioner

 • Uppsala

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31