Nyhet -

EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller flourokinolonantibiotika

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inleder en granskning av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika för att utvärdera långvarigheten av allvarliga biverkningar som framförallt påverkar muskler, skelett och nervsystem. En värdering av denna typ av biverkningar kan framför allt ha betydelse för nytta-risk-balansen vid behandling av mindre allvarliga infektioner. 

Granskningen sker efter rapporter om långvariga biverkningar efter behandling med kinoloner/fluorokinoloner, i biverkningsdatabaser och i publicerad litteratur. Biverkningarna som sådana är redan kända inom EU och de finns beskrivna i produktinformationen för läkemedlen, men det har inte tidigare värderats hur länge de kvarstår vid behandling med dessa läkemedel.

EMAs säkerhetskommitté (PRAC) kommer nu att utvärdera tillgänglig data och avgöra om åtgärder behövs för att minimera riskerna eller förändra hur läkemedlen används.

Kinoloner och fluorokinoloner är vanligt förekommande antibiotika i svensk sjukvård och är viktiga behandlingsalternativ för behandling av allvarliga bakteriella infektioner. Förskrivare som ordinerar dessa läkemedel ska fortsätta följa information i aktuell produktresumé för respektive läkemedel. Patienter med eventuella frågor om sin behandling bör prata med sin läkare.

Mer om läkemedlen

Kinoloner och fluorokinoloner utgör en antibiotikaklass med så kallat brett antibakteriellt spektrum och är verksamma mot gramnegativa och grampositiva bakterier. De läkemedelssubstanser som är godkända i Sverige och som inkluderas i granskningen är ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin och norfloxacin.

Granskningen rör endast inhalerade läkemedel och läkemedel som ges systemiskt (via munnen eller som injektion). Så kallade topikala läkemedel, till exempel sådana som appliceras direkt på huden, i ögonen eller öronen berörs inte.

                                                                                  

Relaterad information

EMA: Quinolones and fluoroquinolones containing medicinal products

Ämnen

  • Farmaci

Kategorier

  • prac
  • fluorokinoloner
  • antibiotika
  • långvariga biverkningar
  • ciprofloxacin
  • levofloxacin
  • moxifloxacin
  • norfloxacin

Regioner

  • Uppsala

Presskontakt

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31