Nyhet -

Läkemedelsverket varnar för användning av bantningsprodukter inköpta via Internet

Substansen sibutramin är vanligt förekommande i olagliga bantningspiller och bantningsdrycker som säljs via Internet. Efter att privatpersoner som mått dåligt kontaktat Läkemedelsverket, har nio produkter analyserats och visat sig innehålla läkemedelssubstansen sibutramin. Läkemedelsverket varnar för användning av produkterna.

De produkter som nu analyserats innehåller läkemedelssubstansen sibutramin i vitt skilda mängder, trots att produkterna marknadsförs som ”naturprodukter”. Produkter med samma namn som analyserats flera gånger har dessutom innehållit helt olika mängder vid olika tillfällen.

- Som konsument kan man inte veta vad det är man får i sig. Innehållet kan variera från gång till gång. Produkter packas om och byter namn, säger apotekare Maria Gustafsson.

Sibutramin ingick tidigare i det receptbelagda läkemedlet Reductil, som drogs in förra året på grund av konstaterad risk för hjärtinfarkt och stroke vid längre tids användning. Även när Reductil var godkänt som läkemedel bedömdes det inte lämpligt för vissa patienter, exempelvis de med psykisk sjukdom eller hjärtsjukdom. Det var inte heller lämpligt för gravida kvinnor eller för kvinnor som planerar att bli det, då det inte kan uteslutas att sibutramin har fosterskadande effekt.

Biverkningar som kan upplevas om man tar sibutramin är t.ex. kraftig hjärtklappning, illamående, huvudvärk, yrsel, förstoppning och sömnproblem.

Att sälja preparat med läkemedelssubstanser som inte är godkända, kan vara ett brott mot läkemedelslagen. Läkemedelsverket arbetar för närvarande med ärenden som rör produkterna nedan.

De preparat som vid analys visat sig innehålla sibutramin:

 • Slimline Softgel Capsules, kapslar
 • Acai Berry ABC, kapslar
 • Hygia fit, kapslar
 • Sport Burner, kapslar
 • Health Slimming Coffee, frystorkat kaffe
 • Instant Slim, kapslar
 • 3X Slimming Power, kapslar
 • Li Da Daidaihua, kapslar
 • Botanical Slimming, kapslar

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • naturläkemedel
 • biverkningar
 • säkerhet
 • tillsyn
 • varning
 • läkemedel

Regioner

 • Uppsala

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31