Nyhet -

Ny föreskrift för maskinell dosdispensering

Läkemedelsverket har utfärdat föreskrifter för hur maskinell dosdispensering ska bedrivas.

Maskinell dosdispensering är en maskinell form av dispensering som motsvarar att man fördelar patientens doser i en dosett. De nya föreskrifterna avser ansökan om tillstånd samt krav på bedrivandet av dosverksamhet, vilket främst inkluderar maskinell dosdispensering.

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter kan apotek, sjukhusapotek, sjukhus eller sjukvårdshuvudman bedriva dosverksamhet. För detta krävs ett tillstånd av Läkemedelsverket. 

I anslutning till de nya föreskrifterna har även en ny blankett för ansökan om tillstånd utarbetats.

Föreskrifterna började gälla 1 maj 2010. En vägledning är under utarbetande.  

Relaterad information

 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet

 Ansökan om tillstånd att bedriva maskinell dosverksamhet.doc

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • apotek
  • apoteksomreglering
  • dos
  • maskinell dosdispensering
  • dosett
  • tillstånd
  • föreskrift
  • läkemedel

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31