Nyhet -

Ny rekommendation för läkemedelsbehandling av multipel skleros (MS)

Läkemedelsverket har i samarbete med en expertgrupp tagit fram nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av MS. Behandlingsrekommendationen omfattar sjukdomsmodifierande läkemedelsbehandling vid de olika typerna av MS, behandling av MS-skov, behandling av MS hos barn och äldre, vid graviditet och amning samt behandling av de olika symtom som kan uppträda vid MS.

De nya rekommendationerna baseras på litteraturgenomgångar vilka redovisas i bakgrundsdokument som publiceras med behandlingsrekommendationen. Rekommendationer för situationer där evidens saknas eller är otillräckligt baseras på konsensus i expertgruppen.

Behandlingsrekommendationen omfattar även behandling av progressiv MS, MS hos barn och äldre, MS vid graviditet och amning, behandling av MS-skov samt behandling av de olika symtom som kan uppträda vid MS.

MS är en av de vanligare bakomliggande orsakerna till neurologisk funktionsnedsättning i ung vuxen ålder. Vanligast är att sjukdomen debuterar vid 20-40 års ålder. I Sverige insjuknar varje år cirka 1000 personer i MS och totalt lever i Sverige cirka 20000 personer med denna sjukdom. MS är dubbelt så vanligt hos kvinnor.

Den vanligaste formen av MS kallas skovformad MS och karaktäriseras av att den går i skov. Skov innebär att en period med mer sjukdomsaktivitet och symtom följs av en period då sjukdomen inte är lika aktiv och då man mår bättre.

Vanliga debutsymtom vid MS är muskelsvaghet i en eller flera extremiteter, lokala känselrubbningar såsom domningar samt synpåverkan vilket till exempel kan vara ensidig synnedsättning eller dubbelseende. Andra vanligt förekommande symtom vid MS är trötthet, minnes- och tankestörningar, smärta och nedsatt kontroll över urinblåsan.

Det finns hittills inte någon behandling som kan bota MS men flera godkända läkemedelsbehandlingar som påverkar sjukdomsförloppet vid skovformad MS. Dessa behandlingar, som benämns sjukdomsmodifierande, syftar till att förebygga sjukdomsskov och utveckling av bestående funktionsnedsättning. Sjukdomsmodifierande behandling verkar genom att hämma den inflammationsaktivitet i centrala nervsystemet som påverkar både frekvensen av skov och utveckling av bestående funktionsnedsättning.

Sjukdomsmodifierande behandling kan ofta behöva kompletteras med behandlingar riktade mot olika symtom som kan uppträda vid MS vilket kan vara nedstämdhet, smärta, muskelkramper, urinträngningar eller förstoppning.

Strukturerad uppföljning är en viktig del av behandlingen vid MS både för den enskilda individen och för att förbättra kunskapsläget om sjukdomen och behandlingen av den. Det nationella kvalitetsregistret för MS, Svenska MS-registret, är ett värdefullt verktyg vid uppföljningen.

Om Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer:

Läkemedelsverket utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med specialister från sjukvården. Behandlingsrekommendationerna är baserade på aktuell vetenskap och erfarenhet. Ämnesvalet görs bland annat utifrån önskemål från sjukvården.

Ämnen

  • Farmaci

Kategorier

  • multipel skleros (ms)
  • läkemedelsbehandling
  • ny rekommendation

Regioner

  • Uppsala

Presskontakt

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31