Nyhet -

Nyttan med Champix (varenklin) överväger riskerna för hjärt- och kärlbiverkningar

De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté (CHMP) bedömer att nyttan med behandling med Champix överväger riskerna trots resultaten från en nyligen publicerad meta-analys av studier som undersökt risken för hjärt- och kärlbiverkningar.

Metaanalysen baserades på 14 randomiserade kontrollerade studier med totalt 8216 individer som antingen behandlats med Champix eller placebo i upp till ett år. Studien undersökte förekomst av hjärtattack, stroke, störning av hjärtrytmen, hjärtsvikt samt död relaterad till hjärt- och kärlsjukdom. Den största studien inkluderade över 700 patienter med redan känd hjärt- och kärlsjukdom.   

Metaanalysen visade att hjärt- och kärlsjukdom var sällsynta i båda grupperna men att de var något vanligare i gruppen som fick Champix (1.06 %) jämfört med placebogruppen (0.82 %). Det fanns ingen skillnad i dödlighet mellan grupperna. CHMP konstaterade dock att metaanalysen hade begränsningar vilket gjorde det omöjligt att dra helt säkra slutsatser från den.

Produktinformationen kommer att uppdateras med information om ny data angående risken för hjärt- och kärlbiverkningar.

Champix har varit godkänt i Europa på indikationen rökavvänjning hos vuxna sedan 2006. I produktresumén finns sedan tidigare viss information om hjärt- och kärlbiverkningar.

I Sverige hämtade ca 25000 personer ut minst ett recept på Champix under 2010. 

Relaterad information

 EMA confirms positive benefit-risk balance for Champix (2011-07-21)

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • ema
  • chmp
  • champix
  • rökavvänjning
  • rökning
  • risk
  • hjärt- och kärlbiverkningar
  • varenklin

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31