Pressmeddelande -

Förbättringar efter kontroll av 50 solskyddsprodukter

Kunskapen hos företagen om hur solskyddsmedel ska märkas och effektbevisas är bristfällig, det konstaterar Läkemedelsverket efter att ha kontrollerat ett 50-tal solskyddsmedel på den svenska marknaden. Tillsynsinsatsen har lett till att ett flertal solskyddsprodukter med osäker skyddseffekt, otydliga användarinstruktioner eller felaktig märkning har korrigerats eller tagits bort från marknaden.

För att minska risken för hudskador från solstrålning är det viktigt att de solskyddsmedel som finns på marknaden ger det skydd som de utger sig för att ha. Det är även viktigt att konsumenten via förpackningsmärkningen får tillräckligt med information om hur produkterna ska användas för att man ska få bästa tänkbara skydd.

– Dessa produkter lyder under kosmetikalagstiftningen som innebär att produkterna faktiskt måste ge den skyddseffekt som utlovas, säger Monica Tammela, enhetschef för Kosmetika och hygieniska produkter vid Läkemedelsverket. EU-kommissionen har sedan flera år uttalade riktlinjer för solskyddsprodukter, och dessa borde vara kända av alla tillverkare och importörer.

Under hösten 2008 samt under hela 2009 genomförde Läkemedelsverket ett tillsynsprojekt för att kontrollera solskyddsmedel på den svenska marknaden. Syftet var främst att kontrollera att företagen följer gällande bestämmelser kring innehåll, märkning och effektbevisning. Tillsynsinsatsen omfattade de företag som uppgett att de tillhandahåller produktdokumentationen för den svenska marknaden.

Kontrollen omfattade totalt 53 olika solskyddsprodukter på den svenska marknaden, saluförda av 33 företag. För 42 av de kontrollerade produkterna noterades brister som gällde effektbevisning, märkning och innehåll. Dessa brister har efter inspektionerna korrigerats för 12 av produkterna, företagen har t.ex. utfört tester som saknades. I ett fall har en produkt belagts med saluförbud medan resterande produkter med brister frivilligt har tagits bort från marknaden.

– Den här tillsynsinsatsen har gett resultat som är till direkt nytta för konsumenten, säger Monica Tammela. Genom att i princip alla granskade företag faktiskt vidtar åtgärder i enlighet med lagstiftningen förbättras situationen avsevärt.

Projektet har bidragit till en ökad kunskap om bestämmelser för solskyddsprodukter hos de företag som ingick i projektet. För konsumenterna har projektet inneburit att solskyddsprodukter med osäker skyddseffekt, otydliga användarinstruktioner eller felaktig marknadsföring har korrigerats eller tagits bort från marknaden.

Enligt KTF (KemiskTekniska Leverantörförbundet) säljs det varje år solskyddsprodukter för ca 350 miljoner kronor i Sverige.  

Relaterad information

Solskyddsprodukter tillsynsrapport 2010-05-19.pdf

Mer om solskyddsprodukter

EU-kommissionens rekommendation om solskyddsmedel

Strålsäkerhetsmyndighetens solråd  

Kontakta oss

Monica Tammela
Enhetschef, KoH
018-17 48 70, 070-536 51 12

Lena Nohrstedt
Utredare, KoH
018-17 42 07

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • uvb
 • uva
 • uv
 • regler
 • produkter
 • kontroll
 • tillsyn
 • solskyddsmedel
 • solskydd

Regioner

 • Uppsala

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31