Pressmeddelande -

Läkemedelsverket besöker Indien – läkemedel, miljö och säkerhet på agendan

Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman och miljöchef Charlotte Unger ingår i en svensk delegation som ska delta i Indo-Swedish Health Week den 1-5 februari. Med på resan är bland andra äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. För Läkemedelsverket är en hållbar utveckling inom läkemedelsområdet den mest centrala frågan under besöket.

Besöket är en del i det samarbete som Sverige och Indien inledde 2009, och som syftar till att utbyta kunskap och erfarenheter inom hälsoområdet.

Läkemedelsverkets representanter kommer att träffa Indiens hälsoministrar, den indiska läkemedelsmyndigheten samt företrädare för läkemedelsindustrin. Även besök vid produktionsanläggningar för läkemedelstillverkning är inplanerade. På agendan står hållbar utveckling med bl.a. antibiotikaresistens och tillverkning, förfalskade läkemedel och läkemedelssäkerhet men också kliniska prövningar och elektronisk hantering av ansökningar.

Indien har idag en ökande del av världens läkemedelstillverkning, både vad gäller råvaror och färdiga produkter. Den allt mer internationaliserade läkemedelsmarknaden leder till att tidigare lokala problem, t.ex. illegal tillverkning av läkemedel, idag snabbt kan få globala proportioner.

– Vi ser fram emot att få diskutera säkerhetsfrågorna, både vad gäller den legala läkemedelsmarknaden och den illegala hanteringen, säger Läkemedelsverkets GD Christina Åkerman. Målet är att få med oss en tydligare bild av vilka globala tillsyns- och säkerhetsproblem vi står inför, för att bättre kunna driva dessa frågor inom EU, säger Christina Åkerman.

Sverige har drivit miljöfrågorna inom den europeiska läkemedelssektorn sedan 2004. Under ordförandeskapet 2009 arrangerades en mycket framgångsrik konferens med fokus på hållbar utveckling dvs. en utveckling i samspel mellan en ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet.

Under 2000-talet har svenska forskningsresultat visat på utsläpp vid tillverkning av läkemedel i Indien i en omfattning som allvarligt kan påverka människor, djur och miljö. Detta är bakgrunden till det regeringsuppdrag om möjligheterna till att skärpa miljökraven vid tillverkning som myndigheten redovisade i december 2009.

– Med tanke på att en stor del av den globala läkemedelsproduktionen sker i lågkostnadsländer är detta ett allvarligt problem som kan öka risken för att resistenta bakteriestammar utvecklas, säger Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket. Resan till Indien är en naturlig del i det fortsatta arbetet mot en hållbar utveckling och vi hoppas att de direkta kontakterna med myndigheter och tillverkare kan ge oss kunskap om förutsättningarna för att kunna påverka situationen.

Charlotte Unger
Miljöchef
070-517 22 78

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • miljö
  • hållbar utveckling

Regioner

  • Uppsala

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31

Relaterat innehåll