Pressmeddelande -

Läkemedelsverket får ny tung roll för bättre svensk läkemedelsanvändning

Nu är det klart att Läkemedelsverket kommer att leda samordning och samarbete mellan alla viktiga aktörer i Sverige inom läkemedelsområdet. Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman ställer sig mycket positiv till uppdraget som innebär att Läkemedelsverket nu ytterligare breddar sitt samhällsansvar.

Den 26 maj beslutade Riksdagen att Läkemedelsverket ska bilda ett centrum för bättre läkemedelsanvändning. Ett uppdrag som ligger helt i enlighet med Läkemedelsverkets nationella strategi.

– Det här är en mycket viktig pusselbit i vårt yttersta uppdrag som är att främja folk- och djurhälsan, säger Christina Åkerman. Läkemedelsverket arbetar redan i dag med läkemedelsanvändning på olika sätt, men nu får vi mer resurser och en tydligare roll i samhället när det gäller dessa frågor.


En viktig del i detta nya uppdrag blir att samordna nationella insatser och forskningsprojekt som rör läkemedelsanvändning. Som ett stöd i detta arbete ska Läkemedelsverket bilda ett nationellt råd för bättre läkemedelsanvändning, med representanter från olika systermyndigheter och andra intressenter. Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman kommer att vara ordförande och leda arbetet i gruppen.

– De andra myndigheterna och intressenterna kommer att vara ovärderliga partners i detta nationella samarbete, och Rådet för bättre läkemedelsanvändning kommer ha en viktig uppgift i att stödja verksamheten till exempel när det gäller prioriteringar av olika projekt, säger Christina Åkerman.

 
Verksamheten för bättre läkemedelsanvändning kommer att bedrivas i projektform, både inom och utanför Läkemedelsverket. Navet i verksamheten blir en ny enhet inom Läkemedelsverket som kommer att inkludera den stab för forskning och utredning som idag bedrivs inom Apoteket. Från den 1 juli i år kommer denna stab på 6 personer att tillhöra Läkemedelsverket, men de kommer fortsätta bedriva sin forskning där de idag befinner sig, dvs. decentraliserade med närhet till universitet och sjukhus.

– Vi ser en stor fördel i att dessa personer integreras med oss på Läkemedelsverket, men att de fysiskt befinner sig där de har närhet till de nätverk de behöver för sin forskning, säger Christina Åkerman.

 
Riksdagsbeslutet den 26 maj innebär att Läkemedelsverket nu kan gå vidare med förberedelserna för det nya uppdraget och bilda Rådet för bättre läkemedelsanvändning som planeras att ha sitt första konstituerande möte efter sommaren.

Kontakt:

Christina Åkerman
Generaldirektör
tel. 018-17 48 66

Gert Ragnarsson
Direktör Tillsyn och vetenskaplig information
tel. 018-18 36 61

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • läkemedelsanvändning
  • uppdrag

Regioner

  • Uppsala

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31

Relaterat innehåll